Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Hà Oai

Trưởng khoa Điêu khắc (Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt hành chính do cố ý làm trái quy định, trái với bảng phân công lao động giảng viên và thống kê giờ giảng dạy từ 2014 - 2018 gây hậu quả nghiêm trọng.
Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

Ngày 9/8, Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc (Trường Đại học Nghệ thuật) do sai phạm trong hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả kiểm tra xác minh của Trường Đại học Nghệ thuật, ông Nguyễn Thái Quảng - Trưởng khoa Điêu khắc (Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế) đã cố ý làm trái quy định, trái với bảng phân công lao động giảng viên và thống kê giờ giảng các năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 - 2018.

Cụ thể, bảng điểm, bảng phân công giảng dạy để áp dụng giảng dạy tại khoa Điêu khắc không được Ban giám hiệu phê duyệt và bảng điểm, bảng phân công giảng dạy được Ban giám hiệu phê duyệt không áp dụng giảng dạy tại khoa Điêu khắc nên ảnh hưởng đến công tác quản lý đào tạo của nhà trường.

Ngoài ra, còn làm xáo trộn giờ giảng của các giảng viên trong khoa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của giảng viên như người giảng dạy không được nhận tiền mà người không giảng dạy lại được nhận tiền, phân công số tiết giảng dạy vượt quá quy định, giảng viên được phân công giảng dạy không có bảng điểm nhưng vẫn được nhận tiền giờ…

Trong kết luận ghi rõ, ông Nguyễn Thái Quảng cố ý làm trái quy định, trái với bảng phân công lao động giảng viên và thống kê giờ giảng các năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 – 2018 gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác quản lý đào tạo tại khoa Điêu khắc của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

Trước những sai phạm, ông Nguyễn Thái Quảng - Trưởng khoa Điêu khắc (Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế) bị kỷ luật mức cảnh cáo về mặt hành chính.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet