Lào Cai hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới cho bà con vùng dân tộc thiểu số

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới cho bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025 và năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới (Ảnh minh họa)

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số”, UBDN tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025 và năm 2018.

Đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới; tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ít người; nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch của Đề án, giai đoạn 2018-2025, Lào Cai sẽ triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời biên soạn, in ấn, phát hành các sản phẩm truyền thông phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa từng dân tộc; tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới.

Ngoài ra, sẽ bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông có mô hình nội trú, bán trú, các cơ sở đào tạo nghề, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là xây dựng mô hình thí điểm về “ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại các xã đặc biệt khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống và có nguy cơ mất bình đẳng giới; tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình;…

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều