Lào Cai nhiều biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá

Lào Cai đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá 
Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; thực hiện công văn số 08/CV-QPCTHCTL ngày 12/01/2017 của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

Mục tiêu tỉnh Lào Cai đặt ra là quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của chiến lược quốc gia nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tác hại của hút thuốc, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các Sở, ban ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong đó tỉnh Lào Cai đặt cao việc tuyên truyền với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người... trên các phương tiện thông tin đại chúng (xây dựng phóng sự, clip phát thanh, TV spot, Radio spot...) và tuyên truyền trực tiếp tại các địa điểm đông người như phiên chợ, trường học, địa điểm công cộng, nhà máy, xí nghiệp...

Thành lập Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhiều biện pháp 

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai là một trong những đơn vị tích cực tham gia hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá. Theo ông Bùi Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ký công văn số 1341 về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2018.

Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai đã yêu cầu các trưởng phòng, ban, lãnh đạo ban chuyên môn, trung tâm, đơn vị thuộc sở phải treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở, cơ quan, đơn vị, nơi làm việc về ngày Thế giới không hút thuốc và thường xuyên tổ chức, tuyên truyền luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản quy định chi tiết của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn đôn đốc của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh về thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng cơ quan không khói thuốc lá, thuốc là, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tác hại thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

Sở Xây Dựng cũng phát động phong trào thi đua xây dựng đơn vị không có người hút thuốc lá, thuốc lào, đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, rà soát bổ sung vào quy chế hoạt động của đơn vị nội dung không hút thuốc lá, thuốc lào tại nơi làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành, xây dựng chế tài xử phạt kinh tế đối với những cá nhân vi phạm như sung quỹ hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ…


Khánh Ngọc
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều