Lịch mở cửa, thời gian viếng Lăng Bác dịp 30/4 và 1/5 năm 2018

H.Yến

Theo thông báo của Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2018, thời gian mở cửa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 7h30’ đến 11h00’.

Theo thông báo của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2018, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy, chủ Nhật.

Riêng thứ Hai và thứ Sáu sẽ không tổ chức lễ viếng.

Lịch mở cửa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 cũng quy định như sau:

Vào mùa nóng (từ ngày 01/4 đến ngày 31/10):

Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Thứ Bảy, chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01/11 đến ngày 31/3 năm sau):

Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.

Thứ Bảy, chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Riêng ngày 19/5, ngày 2/9 và ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào thứ Hai hoặc thứ Sáu thì Ban quản lý vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

Vào mùa nóng (từ ngày 01/4 đến ngày 31/10): Thời gian tổ chức lễ viếng sẽ từ 7h30’ đến 10h30’; ngày thứ Bảy, chủ Nhật và các ngày lễ theo qui định của Nhà nước tổ chức lễ viếng từ 7h30’ đến 11h00’. 

Vào mùa lạnh (từ ngày 01/11 đến ngày 31/3 năm sau): Thời gian tổ chức lễ viếng từ 8h00’ đến 11h00’, ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tổ chức lễ viếng từ 8h00’ đến 11h30’. 

Ngoài ra, hàng năm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ viếng một đợt vào tháng 10 và tháng 11 để làm công tác bảo dưỡng định kỳ và được mở trở lại vào đầu tháng 12.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet