Lợi nhuận quý 1 VPBank tăng mạnh nhờ phí bảo hiểm

Ngân Giang

Nếu không tính khoản lãi này, lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ hoạt động kinh doanh chính giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.754 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh quý 1 của VPBank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.619 tỷ đồng, tăng trưởng 36,1%. Tuy nhiên, VPBank hạch toán 865 tỷ đồng lãi từ một thỏa thuận bảo hiểm với AIA, đóng góp vào lợi nhuận của Ngân hàng mẹ.

Nếu không tính khoản lãi này, lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ hoạt động kinh doanh chính giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.754 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1, nợ xấu hợp nhất của ngân hàng là 7.845 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, tương đương tỷ lệ nợ xấu là 4,15%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng mẹ là 3,6% (tại thời điểm cuối năm 2017 là 2,8%) với tổng nợ xấu là 5.104 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2017, VPBank đã ký hợp đồng với AIA để cung cấp độc quyền sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của VPBank trong 15 năm. Tổng phí ban đầu của hợp đồng là 1.500 tỷ đồng cộng với hoa hồng nhận được sau đó. VPBank đã hạch toán 1/2 số phí ban đầu trên vào quý 4/2017. Còn lại 865 tỷ đồng đã được hạch toán vào quý 1/2018.

Dư nợ cho vay hợp nhất của VPBank đã tăng trưởng ấn tượng trong 5 năm qua với tốc độ gộp bình quân năm là 37,7%, nhờ vậy lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng mạnh. Trong năm 2017, dư nợ cho vay của Ngân hàng tăng trưởng 26,3% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 64,8%. FE Credit (công ty con chuyên về tài chính tiêu dùng) đóng góp 24,5% tổng dư nợ và 51,7% lợi nhuận trước thuế năm 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet