Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, nhân viên ACB thu nhập 26 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 2 quý đầu năm của Ngân hàng ACB, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự quý 2 đạt 5.805 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11.390 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập lãi thuần lần lượt đạt 2.488 tỷ đồng và 4.861 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ lần lượt 34 tỷ đồng và 29 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư quý 2 thua lỗ 75 tỷ đồng nhưng lãi 63 tỷ đồng sau khi kết thúc 6 tháng đầu năm.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt là 311 tỷ đồng và 445 tỷ đồng.

Do đó, tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 1.317 tỷ đồng và 2.462 tỷ đồng, tăng 162% và 151%.

Cho vay khách hàng tính đến 30/6 đạt 221.861 tỷ đồng, tăng 11,76% so với cuối năm 2017. Trong đó, cho vay đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước là 220,861 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng cho vay, có 1.032 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn. Tính theo thời hạn cho vay, cho vay ngắn hạn chiếm đa số với 113 nghìn tỷ đồng. Tại ngày 30/6, ACB đã trích lập dự phòng 1.640 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng 267.801 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi VND là 258.840 tỷ đồng. Tiền gửi tiết kiệm chiếm đa số với 181.888 tỷ đồng.

ACB hiện có 4 công ty con do ngân hàng sở hữu 100% vốn, gồm: Công ty TNHH Chứng khoán ACB; Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản ACB; Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ACB; và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB.

Tổng số nhân viên ngân hàng và tại các công ty con tính đến ngày 30/6/2018 là 10.407 người. Tính đến 30/6, tổng chi phí cho nhân viên của ACB là 1.625 tỷ đồng.

Như vậy thu nhập bình quân trong tháng của mỗi nhân viên ACB là 26 triệu đồng/tháng.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều