Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng

Trong Kế hoạch phát hành trái phiếu kho bạc nhà nước năm 2018 được điều chỉnh gần đây nhất, khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành trong năm nay dự kiến giảm 25 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 12,5% xuống còn 175 nghìn tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng với tốc độ tăng mạnh hơn trong tuần vừa qua. Cụ thể lợi suất từng kỳ hạn như sau:

Lợi suất kỳ hạn 1 năm là 4,19% (tăng 0,11% so với tuần liền trước và tăng 0,62% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4,35% (tăng 0,21% so với tuần liền trước và tăng 0,54% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 3 năm là 4,47% (tăng 0,21% so với tuần liền trước và tăng 0,55% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4,67% (tăng 0,19% so với tuần liền trước và tăng 0,38% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 7 năm là 4,76% (tăng 0,09% so với tuần liền trước và tăng 0,23% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 5,1% (tăng 0,07% so với tuần liền trước và giảm 0,04% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 15 năm là 5,35% (tăng 0,05% so với tuần liền trước và giảm 0,25% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 20 năm là 5,68% (tăng 0,04% so với tuần liền trước và giảm 0,31% so với đầu năm). Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 6,01% (tăng 0,02% so với tuần liền trước và giảm 0,38% so với đầu năm).

52,23% khối lượng trái phiếu giao dịch trong tuần trước có lợi suất biến động trong phạm vi 0,1% trong khi phần khối lượng trái phiếu giao dịch ở mức lợi suất cao hơn là 17,11% và khối lượng trái phiếu giao dịch ở mức lợi suất thấp hơn là 30,66%.

Tỷ lệ khối lượng trái phiếu giao dịch ở lợi suất thấp cao có lẽ mang tính kỹ thuật do các giao dịch này được thỏa thuận từ trước một đến hai ngày so với ngày đưa vào hệ thống trong bối cảnh lợi suất tăng trong thời gian này.

Trong Kế hoạch phát hành trái phiếu kho bạc nhà nước năm 2018 được điều chỉnh gần đây nhất, khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành trong năm nay dự kiến giảm 25 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 12,5% xuống còn 175 nghìn tỷ đồng (từ đầu năm đã phát hành 121 nghìn tỷ đồng trái phiếu kho bạc).

Lợi suất trái phiếu chủ yếu chịu ảnh hưởng của lãi suất trên thị trường tiền tệ (chi phí huy động) và kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên cả 2 chỉ báo này phản ánh qua thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán HSC, đến cuối năm, lợi suất trái phiếu sẽ ở mức sau: kỳ hạn 2 năm khoảng 4,88% (tăng 0,53%); kỳ hạn 5 năm khoảng 5,28% (tăng 0,61%); kỳ hạn 10 năm khoảng 5,84% (tăng 0,74%). Chuyên gia HSC kỳ vọng lợi suất trái phiếu sẽ tăng tiếp trong Q1/2019.

Trong các phiên đấu thầu TPCP tuần trước, đã có 2 nghìn tỷ đồng được bán trên tổng khối lượng gọi thầu là 3,5 nghìn tỷ đồng, theo đó tỷ lệ thành công là 57,1% (trong tuần trước chỉ là 11,7%). Tổng khối lượng TPCP đã phát hành từ đầu năm là 125,1 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài Chính đã nâng lãi suất trúng thầu thêm 0,05% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm (từ 4,85% lên 4,90%), 0,1% đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm (từ 4,10% lên 4,20%) và tăng 0,2% đối với trái phiếu ỳ hạn 15 năm (từ 5,00% lên 5,20%), tuy nhiên vẫn thấp hơn 0,13-0,37% so với lãi suất trên thị trường thứ cấp.

HSC cho rằng khối lượng trúng thầu thấp không phải là kết quả bất ngờ khi nhu cầu huy động vốn mới từ phát hành trái phiếu của Bộ Tài chính có vẻ không quá cấp thiết và thay vào đó là tập trung vào trả vốn gốc sắp đáo hạn và lãi suất coupon.

Khối lượng TPCP đang lưu hành trên thị trường hiện tại là 1.067 nghìn tỷ đồng, tăng 98,53 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 9% so với đầu năm gồm trái phiếu Kho bạc nhà nước (85,3%), trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Chính sách xã hội (VSPS) phát hành (được Chính phủ bảo lãnh) (lần lượt chiếm 10,6% và 4,1%).

Tuy nhiên, hơn 50% số trái phiếu này (tương đương 562,8 nghìn tỷ đồng) sẽ đáo hạn trong 3 năm tới và phần lớn vào năm 2021 (191,7 nghìn tỷ đồng).

Mặc dù các phiên đấu giá trái phiếu Kho bạc và trái phiếu VSPB diễn ra thành công trong tuần trước, tổng khối lượng TPCP phát hành (gồm trái phiếu Kho bạc Nhà nước, trái phiếu VDB và trái phiếu VSPB) chỉ tăng 0,04 nghìn tỷ đồng.

Số dư TPCP đến cuối năm dự kiến sẽ duy trì ở mức hiện tại, sau khi Kho bạc Nhà nước có động thái điều chỉnh kế hoạch phát hành cả năm mới đây, theo đó kế hoạch phát hành cho năm nay đã giảm 25 nghìn tỷ đồng còn 175 nghìn tỷ đồng. Theo đó, dự kiến sẽ phát hành thêm 50 ngàn tỷ đồng Trái phiếu Kho bạc và không có kế hoạch rõ ràng đối với phát hành trái phiếu VDB/VSPB, và 60 nghìn tỷ đồng TPCP sẽ đáo hạn vào cuối năm nay.

Ngân Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều