Long An: Xây dựng mô hình trường học không khói thuốc lá

Khánh Ngọc

Nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đã cam kết dung với ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh về xây dựng môi trường không khói thuốc.

Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tại tỉnh Long An còn xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

Ông Dương Nguyên Quốc - Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Long cho biết đến nay, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm Luật phòng chống THTL; thực hiện nghiêm việc cấm mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm có hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại các cơ sở giáo dục. Các cán bộ, giáo viên và công nhân viên ngành giáo dục ngoài gương mẫu đi đầu không hút thuốc lá trong trường học, nhà trẻ, nơi làm việc, nơi công cộng còn thực hiện tuyên truyền về tác hại thuốc lá, cách bỏ thuốc lồng ghép trong các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Một trong những cơ sở giáo dục làm khá tốt là Trường THCS và THPT Hà Long, TP. Tân An. Khác với các cơ sở giáo dục khác, học sinh nhà trường đa số vướng vấp vấn đề xã hội. Vì vậy, việc hút thuốc đối với các em trước khi vào nhà trường là khó tránh khỏi. Do đó, nội dung phòng chống tác hại thuốc lá cũng là nội dụng chính trong kế hoạch hoạt động hàng năm của trường. Nhờ đó, nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống đã được nâng lên rõ rệt.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet