Lồng ghép nội dung biển đảo vào giảng dạy trong nhà trường

Nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ quyền biển đảo nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị biên soạn tài liệu, lồng ghép về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo tập huấn cho giáo viên để giảng dạy trong trường.

Bộ GD&ĐT chú trọng lồng ghép nội dung biển đảo vào giảng dạy trong nhà trường

Các tài liệu đã được biên soạn như sau: Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo dành cho bậc học mầm non;

Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo dành cho cấp tiểu học; tài liệu tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Nội dung giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo được tích hợp vào các môn học sau: Tiếng Việt, Đạo đức, Địa lý - Lịch sử, Tự nhiên xã hội, Khoa học và hoạt động ngoại khóa theo chủ đề. Nội dung về chủ quyền biển đảo Việt Nam được tích hợp vào môn Địa lý - Lịch sử.

Ngoài ra còn có giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo dành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (các chuyên đề và hoạt động ngoại khóa), bao gồm: Tài liệu hướng dẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo (dành cho giáo viên và học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông);

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy các nội dung giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo cấp trung học cơ sở (dành cho giáo viên trung học cơ sở); Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy các nội dung giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo cấp trung học phổ thông (dành cho giáo viên trung học phổ thông).

Giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo trong các trung tâm giáo dục thường xuyên với thời lượng 30 tiết (2 tín chỉ); Một số vấn đề về tài nguyên môi trường biển, hải đảo Việt Nam dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Về nội dung biển, đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt Nam: Bố trí học phần 2 tín chỉ: Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển, đảo Việt Nam trong chương trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh.                                              

 

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều