Mất biên bản vi phạm, phải làm gì để lấy giấy tờ xe, nộp phạt thế nào?

Trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính (VPHC); để nộp phạt và lấy lại giấy phép lái xe, bạn phải có đơn cam đoan và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. Số tiền phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý VPHC.

Bạn đọc Võ Huệ hỏi: Trong khi tham gia giao thông tại đường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), tôi đã chạy xe quá tốc độ quy định và bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, giữ Giấy phép lái xe, nhưng sau đó tôi đã làm mất biên bản xử phạt. Tôi phải làm thế nào để nộp phạt và lấy lại Giấy phép lái xe? Số tiền phạt quá hạn nộp là bao nhiêu?

Ảnh minh họa.

Trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Công an trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính; để nộp phạt và lấy lại giấy phép lái xe thì bạn phải có đơn cam đoan (ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và nói rõ ngày, giờ bị mất biên bản) và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Về số tiền nộp phạt, theo quy định của Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu bạn không thực hiện nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì bạn sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Khoản 2 Điều 57, khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính một bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

TIN LIÊN QUAN
P.Liên (tổng hợp)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều