MBBank: Lợi nhuận bứt phá lên hơn 6 nghìn tỷ đồng, nợ xấu đội thêm 2000 tỷ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế tăng 50,3% so với cùng kỳ, đạt 6.015 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MBB chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần tăng 30,8% và thu nhập ngoài lãi tăng 66,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 88,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 6.800 tỷ đồng.

Theo báo cáo của MBB, cho vay khách hàng hợp nhất tăng 11,2% so với đầu năm đạt 204.885 tỷ đồng, gồm 198.675 tỷ đồng từ Ngân hàng mẹ; 2.544 tỷ đồng từ MBS (cho vay chứng khoán), và khoảng 3.800 tỷ đồng từ MCredit.

Tuy nhiên, xét riêng trong quý 3, cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ giảm 0,7% so với quý liền trước, cho vay chứng khoán MBS tăng 17,8% so với quý liền trước và cho vay khách hàng của MCredit cũng tăng khoảng 46% so với quý liền trước.

Trong cơ cấu cho vay theo khách hàng, cho vay khách hàng cá nhân là động lực tăng trưởng chính. Cụ thể: Cho vay khách hàng cá nhân tăng 22,8% so với đầu năm đạt 73.791 tỷ đồng, chiếm 36% tổng dự nợ. Cho vay khách hàng FDI tăng 19,4% so với đầu năm đạt 6.694 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dự nợ. Cho vay DNNN tăng 10,5% so với đầu năm đạt 25.325 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng dự nợ. Cho vay doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả DNVVN) chỉ tăng 4,5% so với đầu năm đạt 92.267 tỷ đồng, chiếm 45% tổng dự nợ.

Trong cơ cấu cho vay theo lĩnh vực, MBB có tỷ trọng cho vay cao ở các lĩnh vực sau: Cho vay cá nhân và kinh doanh hộ gia đình tăng 18% so với đầu năm, chiếm 26,8% tổng dư nợ. Cho vay bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy tăng 12% so với đầu năm, chiếm 24,1% tổng dư nợ. Cho vay ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất tăng 12,5% so với đầu năm, chiếm 16,8% tổng dư nợ. Trong khi cho vay lĩnh vực BĐS giảm 6,1% so với đầu năm, chỉ còn chiếm 2,5% tổng dư nợ.

Huy động khách hàng của MBB chỉ tăng 5,7% so với đầu năm, đạt 232.638 tỷ đồng. Cơ cấu huy động theo kỳ hạn như sau: Tiền gửi không kỳ hạn tăng 15,3% so với đầu năm, tăng 4,8% so với quý liền trước và đạt 91.567 tỷ đồng. Trái lại, tiền gửi có kỳ hạn tăng 2,9% so với đầu năm nhưng giảm 4,6% so với quý liền trước và đạt 136.634 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn đã tăng từ 39,7% cuối năm 2017 lên 41,3%. Và đây là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao nhất trong số các NHTM.

Về cơ cấu huy động theo khách hàng, tiền gửi từ khách hàng cá nhân tăng 11,0% so với đầu năm, đạt 102.814 tỷ đồng, chiếm 44,2% tổng huy động khách hàng. Trong khi đó tiền gửi từ khách hàng doanh nghiệp tăng 1,8% so với đầu năm, đạt 129.824 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng huy động khách hàng.

Chi phí hoạt động tăng 38% so với cùng kỳ, lên 5.518 tỷ đồng. Chi phí nhân viên tăng 50% so với cùng kỳ lên 3.153 tỷ đồng, chiếm 57,1% tổng chi phí hoạt động, với số lượng nhân viên tăng 19,3% và lương bình quân tháng tăng 26% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng tăng 18,3% lên 2.291 tỷ đồng, gồm 2.144 tỷ đồng dự phòng cụ thể và 170,3 tỷ đồng dự phòng chung cho vay khách hàng.

Kết thúc quý 3, tỷ lệ nợ xấu tại MBB là 1,57%, tăng so với mức 1,2% vào cuối năm 2017, sau khi đã xử lý 1.020,4 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm. Dư nợ xấu là 3.218,4 tỷ đồng, tăng 45,1% so với đầu năm, và tổng nợ xấu hình thành mới trong 9 tháng đầu năm là 2.021 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Nợ nhóm 2 chiếm 1,62% tổng dư nợ, đạt 3.327 tỷ đồng.  Nợ nhóm 3 chiếm 0,38% tổng dư  nợ, đạt 781 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 chiếm 0,55% tổng dư nợ, đạt 1.118 tỷ đồng). Nợ nhóm 5 chiếm 0,64% tổng dư nợ, đạt 1.319 tỷ đồng.

Hai mảng kinh doanh mới MCredit và MBAL đánh dấu sự mở rộng của MBB vào mảng tài chính tiêu dùng và bảo hiểm nhân thọ.

Mới đây, trong phiên đấu giá cổ phần do Vietcombank nắm giữ tại MBB, Vietcombank chỉ bán được 10.000 cổ phiếu MBB trong tổng số 53,4 triệu cổ phiếu MBB ngân hàng này đang sở hữu.

 

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều