Mô hình cơ quan Kiểm tra - Thanh tra tại Quảng Ninh đang hoạt động ra sao?

Sau 8 tháng đi vào hoạt động, mô hình cơ quan Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện tại Quảng Ninh bước đầu đã đi vào nền nếp; hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, khắc phục thực trạng tổ chức, bộ máy cồng kềnh, chồng chéo.

Ngày 8/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình hoạt động của mô hình cơ quan kiểm tra- thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sau khi hợp nhất.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 908-QĐ/TU ngày 23/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc “Phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp ủy với Thanh tra cấp huyện”, từ ngày 28/2/2018 đến ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 14 quyết định hợp nhất cơ quan kiểm tra với cơ quan thanh tra cấp huyện.

Sau khi hợp nhất, cấp ủy cùng cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Thanh tra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thanh tra; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành cập nhật kiến thức nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra để kịp thời phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá, sau 8 tháng đi vào hoạt động, mô hình cơ quan kiểm tra – thanh tra cấp huyện bước đầu đã đi vào nền nếp; hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, khắc phục thực trạng tổ chức, bộ máy cồng kềnh, chồng chéo.

Một số hoạt động đạt tính thống nhất và có hiệu quả hơn trước khi hợp nhất như trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân, thanh tra kinh tế - xã hội...

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kết hợp chặt chẽ đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, đảm bảo sử dụng linh hoạt, gắn kết, kế thừa kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, đồng bộ xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; thống nhất, kịp thời trong tham mưu công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định về sự cần thiết phải hợp nhất ủy ban kiểm tra và thanh tra xuất phát từ thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, việc tinh giản bộ máy, biên chế, trong đó tập trung sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sẽ bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo hiện nay. Đồng thời, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra và thanh tra, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Đảng, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và xử lý sai phạm theo quy định. 

“Sau 8 tháng đi vào hoạt động, mô hình cơ quan kiểm tra – thanh tra cấp huyện đã có những hiệu quả tích cực; tăng cường sức mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thông qua việc phát huy thế mạnh ở mỗi cơ quan, tận dụng năng lực chuyên môn của cán bộ thanh tra, kiểm tra, rút ngắn quy trình công tác, tránh trùng lắp; khắc phục những hạn chế, tồn tại trước đây; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị hiện nay”- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay của cơ quan kiểm tra – thanh tra cấp huyện, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị phải có sự thống nhất chung để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan này tránh sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

"Sau khi hợp nhất, các hoạt động Đảng, đoàn thể, tài chính, trụ sở, biên chế phải chung, không tách rời. Đặc biệt, biên chế của cơ quan kiểm tra – thanh tra thống nhất giữ nguyên như cũ, không bổ sung"- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cương quyết nói.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng giao các địa phương, UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ cơ quan kiểm tra – thanh tra cấp huyện; thực hiện quy trình bầu cử ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm và bầu cử, bổ nhiệm các chức danh thanh tra viên, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra để đảm bảo hoạt động của các đơn vị.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều