Mục tiêu đề án xã hội hoá y tế của BV ĐK Hiệp Hoà, Bắc Giang

Khánh Chi

UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Đề án xã hội hóa các hoạt động y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2016 - 2025

Với mục tiêu chung: Tăng cường thu hút nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật mới; mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và phục vụ người bệnh. Phát huy tiềm năng trí tuệ và huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện. Phấn đấu tăng nguồn thu tài chính để bổ sung nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo và nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ y tế.

Mục tiêu cụ thể:
- Cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng cao; hàng năm tăng thu dung người bệnh từ 10% trở lên;
- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phát triển kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của các đối tượng; hàng năm phát triển kỹ thuật mới tăng từ 5-10%/năm;
- Cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, hàng năm thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ y tế tăng tối thiểu từ 5-10%/năm;
- Tăng cường đào tạo tại chỗ để phát triển kỹ thuật mới;
- Tăng cường đầu tư giường bệnh xã hội hóa, giảm tình trạng quá tải; giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến; hàng năm giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến từ 5-10%/năm.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet