Năm 2017, Quảng Trị giảm thêm 1,97% hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã giảm giảm 1,97% (tương ứng giảm 2.772 hộ nghèo) từ 13,49% đầu năm xuống còn 11,52% cuối năm 2017.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2017, Quảng Trị đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về giảm nghèo và triển khai nhiều biện pháp, có nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm giảm 1,97% (tương ứng giảm 2.772 hộ nghèo) từ 13,49% đầu năm xuống còn 11,52% cuối năm 2017. Với đặc thù là một địa phương còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn ở mức độ cao, trong đó tỉnh có huyện miền núi Đakrông được xếp vào diện huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã giảm giảm 1,97% trong năm 2017.

Tuy nhiên, trong năm 2017, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: giải quyết cho 21.323 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi, doanh số cho vay 594 tỷ đồng; cấp 190.595 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế là 124 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm học phí cho 59.370 lượt học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ về chi phí học tập cho 30.507 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, tổng kinh phí miễn giảm và chi phí học tập là 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quảng Trị cũng đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 27 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển, tổng kinh phí thực hiện là 13,6 tỷ đồng. Hỗ trợ đầu tư xây dựng 56 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn dân tộc và miền núi, với tổng kinh phí thực hiện là 26,6 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Đakrông (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ) là 29,4 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư cơ sở hạ tầng là 22,3 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 7,1 tỷ đồng).

Chính vì vậy, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị giảm từ 13,49% đầu năm 2017 xuống còn 11,52% cuối năm 2017. Tỷ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm 0,4% (tương ứng giảm 376 hộ nghèo), giảm từ 7,26% đầu năm xuống còn 6,86% cuối năm 2017. Riêng huyện nghèo Đakrông, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm 5,86% (tương ứng giảm 324 hộ nghèo) vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra giảm 4%). Tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Đakrông giảm từ 51,5% đầu năm 2017 xuống còn 45,64% vào cuối năm 2017.

Nam Phương
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều