Năm 2018 Hà Giang phấn đấu giảm 6% xã nghèo

Hoàng Thanh

Để thực hiện giảm nghèo trong năm 2018, kế hoạch mà UBND tỉnh Hà Giang đã đề ra là: Thực hiện giảm trên 7.511 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,2%, riêng đối với các huyện và các xã nghèo giảm trên 6%, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo.

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh triển khai các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Giang đã được giảm nhanh qua các năm. 

Hà Giang nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có 6/11 huyện, thành phố thuộc diện huyện nghèo theo Nghị Quyết 30a của Chính phủ (gồm 4 huyện cao nguyên đá là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ và 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần).

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, vừa qua UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 68/KH – UBND về “Thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Hà Giang năm 2018”.

Cho đến thời điểm hiện tại, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 60.428 hộ, chiếm 34,18% tổng số hộ trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, riêng 6 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 50,18%.

Số hộ cận nghèo là 24.752 hộ, chiếm 14,0% tổng số hộ của tỉnh. Trong đó, nghèo theo tiêu chí về thu nhập là 57.826 hộ, chiếm 95,69% tổng số hộ nghèo; nghèo do thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản là 2.602 hộ, chiếm 4,31%; số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 5.317 hộ, chiếm 8,8% so với tổng số hộ nghèo; số hộ nghèo thuộc chính sách người có công là 198 hộ, chiếm 0,33% so với tổng số hộ nghèo; số hộ nghèo có chủ hộ là phụ nữ là 4.688 hộ, chiếm 7,76% so với tổng số hộ nghèo.

Để thực hiện giảm nghèo bền vững trong năm 2018, kế hoạch mà UBND tỉnh Hà Giang đã đề ra mục tiêu cụ thể là: Thực hiện giảm trên 7.511 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,2%, riêng đối với các huyện và các xã nghèo giảm trên 6%, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24,2 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu đào tạo nghề cho 13.000 người, trong đó đào tạo nghề ngắn hạn cho 12.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 51%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 41,6%; giải quyết việc làm mới cho 16.350 lao động, trong đó đi làm việc nước ngoài và làm việc tại các tỉnh trong nước 4.500 lao động.

Cùng với đó, sẽ triển khai 33 Dự án mô hình nhân rộng giảm nghèo với trên 500 hộ nghèo tham gia. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho trên 1.000 cán bộ cơ sở và trên 6.000 người dân tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực cho trên 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo. Trên 98% người dân tham gia Bảo hiểm y tế, 100% hộ gia đình có người ốm đau được đưa đi khám chữa bệnh.

Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,5%; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%, tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở vào học Trung học phổ thông đạt 65%. Trên 900 hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm. Có 99% dân số thành thị được sử dụng nước sạch, 81,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 50% hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh. Đạt 90,8% hộ được sử dụng điện, 99% hộ dân được xem truyền hình.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, phía UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân; trước hết là cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện và nước sinh hoạt. Phấn đấu 100% số thôn, bản có đường đi được xe cơ giới; 94,4% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia.

Trong đó, các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020 là: Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều trên địa bàn toàn tỉnh giảm còn 22,6%, có trên 35.000 hộ thoát nghèo bền vững; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn toàn tỉnh đạt 30 triệu đồng/năm. Phấn đấu có 845.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Tỷ lệ trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 99%; tỷ lệ người biết chữ đạt 80%; 4.117 hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, không có khả năng cải thiện về nhà ở, hộ gia đình chính sách, người có công được hỗ trợ xóa nhà tạm. Trên 110.000 người dân thành thị được sử dụng nước sạch, 635.000 người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Phấn đấu ít nhất có 01 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP.

 

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet