Năm 2018, Hòa Phát dự kiến lợi nhuận gần 9300 tỷ đồng, chia cổ tức 40%

Tập đoàn Hòa Phát dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 40%, hình thức chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu, thực hiện trong quý 2-3.

Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố quyết nghị của HĐQT, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Theo đó, HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 để trình ĐH cổ đông thường niên 2018, kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 55.000 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến 8.050 tỷ đồng. Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế 9288 tỷ đồng. Dự kiến trích lập các quỹ như sau: Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT 1% lợi nhuận sau thuế. Quỹ khen thưởng ban điều hành 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 40%, hình thức chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu, thực hiện trong quý 2-3. Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

Đại hội cũng sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 dự kiến là 30%. Thông qua việc đề cử ứng viên thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Lê Thị Kim Anh, thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2018-2020 đối với bà Trần Thị Thu Hiền, cử nhân luật.

 

TIN LIÊN QUAN
Hương Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều