Năm 2018 kiểm soát thành công nợ công

Dự kiến đến cuối năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội cho phép và thấp hơn dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Xuân Thảo cho biết, với 410 đầu việc trên toàn bộ các mặt công tác của năm 2018 đã được đơn vị thực hiện hiệu quả.

Năm 2018, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã triển khai đồng bộ các hoạt động về xây dựng chính sách, thể chế. Cụ thể như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công; tổ chức tốt công tác phổ biến quy định của pháp luật về nợ công theo luật mới và các văn bản hướng dẫn đến các đối tượng có liên quan, công chúng nói chung.

Theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), dự kiến đến cuối năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội cho phép và thấp hơn dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức tốt việc tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ mới của Bộ Tài chính theo quy định của Luật Quản lý nợ công; chủ động chuẩn bị các điều kiện về tổ chức bộ máy, củng cố hệ thống số liệu về nợ công, xây dựng và chuẩn hóa để đưa vào áp dụng các quy trình quản lý tại Cục.

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Xuân Thảo đã báo cáo về việc huy động vốn vay cho bù đắp bội chi ngân sách, cho vay lại, tăng cường quản lý, sử dụng vốn, đảm bảo trả nợ công đầy đủ, đúng hạn.

Trong đó, đề cập tới công tác đàm phán ký kết hiệp định vay nước ngoài, bà Thảo cho biết, từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã chủ trì đàm phán ký kết 14 hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, với tổng trị giá 1,25 tỷ USD.

Cùng với đó, Cục đã tham gia góp ý cho 134 đề xuất và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án vay vốn ODA, vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, với tổng số vốn tài trợ dự kiến khoảng 4,148 tỷ USD, trong nhiều lĩnh vực như: giao thông; các dự án cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; y tế; cải tạo đô thị.

Đánh giá về việc cho vay lại chính quyền địa phương, bà Nguyễn Xuân Thảo khẳng định, với sự ra đời của Luật Quản lý nợ công năm 2017, hành lang pháp lý cho công tác quản lý nợ và cho vay lại chính quyền địa phương trở nên cụ thể và rõ ràng hơn, nhất là với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và Nghị định số 93/2017/NĐ-CP.

Các quy định công khai, minh bạch về tỷ lệ, điều kiện vay lại đã góp phần đẩy nhanh quá trình xác định cơ chế tài chính trong nước cũng như thẩm định cho vay lại để sàng lọc các dự án của địa phương không đảm bảo điều kiện được vay lại ngay từ giai đoạn đề xuất dự án.

Đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết, trong năm 2018, tổng trị giá đã thực hiện xác nhận viện trợ là 3.290 tỷ đồng. Trong đó, giá trị viện trợ thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước là 3.263 tỷ đồng; đã chuyển số tiền ngoại tệ, tương đương 1.049 tỷ đồng viện trợ vào hỗ trợ trực tiếp ngân sách.

Báo cáo khẳng định, công tác huy động vốn vay, trả nợ chính phủ, công tác cho vay lại, cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đã bám sát kế hoạch vay trả nợ năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến đến cuối năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội cho phép và thấp hơn dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đạt được trong năm 2018. Trong đó, Cục đã tham mưu giúp Bộ Tài chính hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý nợ công năm 2017; tham mưu giúp lãnh đạo bộ trong việc tiếp nhận công tác đàm phán, ký kết các nghị định khung, các nghị định vay ODA cụ thể.

Đồng thời, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cũng tham mưu giúp Bộ Tài chính quản lý nợ công bền vững, góp phần tái cơ cấu ngân sách, đúng với tinh thần kết luận của Bộ Chính trị. Báo cáo cho thấy, nợ công, nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh cũng đã giảm xuống. Đây là tín hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung, cho công tác quản lý tài chính nói riêng.

Cùng với đó, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã phối hợp với bộ, ngành, địa phương hoàn thành nhiệm vụ vay nợ, trả nợ vốn nước ngoài, trong đó có cấu phần quan trọng do cục trực tiếp quản lý là huy động vốn nước ngoài.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã giúp Bộ Tài chính có sự chuyển biến tích cực hơn trong công tác bảo lãnh chính phủ, vay về cho vay lại; đặc biệt là quy định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài đối với địa phương theo Nghị định 52/2017/NĐ-CP, qua đó tạo điều kiện giảm áp lực cho ngân sách trung ương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vay và trả nợ…

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều