Năm 2018, TP Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ giảm 55 biên chế

Trong giai đoạn 2018-2019, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ giảm tối thiểu 5% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tức là khoảng 547 biên chế.
Trong năm 2018, TP Biên Hòa sẽ giảm tối thiểu 1% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương đương 55 biên chế.

Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, TP Biên Hòa đã tổ chức sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập một cách hợp lý.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2019, thành phố Biên Hòa sẽ giảm tối thiểu 5% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tức là khoảng 547 biên chế.

Trước mắt trong năm 2018, TP sẽ giảm tối thiểu 1% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương đương 55 biên chế (thông qua đánh giá chất lượng công việc, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính ở các đơn vị).

Trong khi đó, dự kiến đến năm 2021, tỉnh Đồng Nai sẽ giảm 2 đơn vị cấp tỉnh, do hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành Văn phòng tham mưu giúp việc chung. Đồng thời, sẽ giảm 6 Phó giám đốc sở và tương đương; giảm 68 phòng, 68 Trưởng phòng và tương đương; giảm 98 Phó phòng và tương đương.

TIN LIÊN QUAN

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều