Năm 2019 khởi công 15 dự án mới cho các xã miền núi Ba Vì (Hà Nội)

Dự kiến, năm 2019-2020, huyện Ba Vì sẽ khởi công 49 dự án với tổng mức đầu tư hơn 719 tỷ đồng. Trong đó, số dự án khởi công năm 2019 là 15 dự án mới trong kế hoạch 138/KH-UBND với tổng kinh phí là 160 tỷ đồng.

Đời sống người dân tộc ở Ba Vì được nâng lên rõ rệt

Đây là thông tin được thể hiện trong báo cáo của UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) về công tác dân tộc, miền núi của huyện.  Huyện Ba Vì hiện có 7 xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã miền núi chiếm 47% diện tích của huyện, chiếm 25% dân số huyện. Trong năm qua, huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện Ba Vì có 24.748 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 36% dân số khu vực miền núi); Có 2 dân tộc chính là dân tộc Mường và dân tộc Dao. Huyện còn 4 xã thuộc khu vực 1, gồm xã Tản Lĩnh, Minh Quang, Ba Trai, Vân Hòa là những xã đặc biệt khó khăn.

 Trong năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc các xã miền núi được nâng lên rõ rệt. Huyện ủy Ba Vì đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi, ngoài ra UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo huyện Ba Vì giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục theo Nghị định 61/NĐ-CP hay chính sách đối nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn…thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 101/KH-UBND về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các xã thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

 Ở các xã miền núi trên địa bàn huyện Ba Vì, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng từng bước được quan tâm. Trong năm 2018, đã có tổng số 85 dự án với tổng mức đầu tư là 1.548 tỷ đồng được triển khai, trong đó, có 4 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 11 dự án thủy lợi, 45 dự án về giao thông, 25 dự án về xây dựng trường học.

 Có 36 dự án đã triển khai thi công, nhiều dự án đã được thành phố cấp đủ vốn, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trường tiểu học Bò và Đồng cỏ, Trường mầm non Việt Hòa - Vân Hòa, Trường mầm non khu trung tâm Yên Bài… Nhìn chung, hệ thống hạ tầng cơ sở của huyện Ba Vì được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện. Đến nay, hệ thống đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, thị trấn được trải nhựa 100%; các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa.

 Dự kiến, năm 2019-2020, huyện sẽ khởi công 49 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 719 tỷ đồng. Trong đó, số dự án khởi công năm 2019 là 15 dự án mới trong kế hoạch 138/KH-UBND với tổng kinh phí là 160 tỷ đồng.

 Ngoài nguồn lực từ ngân sách, huyện cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2018, các quận của thành phố đã hỗ trợ 43 nhà văn hóa tại các xã vùng núi, do doanh nghiệp Công ty cổ phần Ao Vua hỗ trợ 1 nhà văn hóa tại xã Vân Hòa. Hiện nay, 44 nhà văn hóa đã hoàn thành, bàn giao cho các thôn đưa vào sử dụng là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều