Năm 2030: Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chủ chốt được huấn luyện về ATVSLĐ

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn...

Ông Châu Văn Thắng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (áo trắng, ở giữa) trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa huấn luyện năm 2017

Thực hiện Nghị quyết 10C/NQ-BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn lao động, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động hiện nay.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2023, 100% cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở làm công tác ATVSLĐ và cán bộ công đoàn chủ chốt các công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao được huấn luyện về ATVSLĐ;

100% doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

100% doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công và 50% doanh nghiệp ngoài nhà nước hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;

100% các vụ tai nạn lao động nặng và chết người được báo cáo, điều tra và có đại diện công đoàn tham gia điều tra và được công đoàn giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Công đoàn tiến hành khởi kiện doanh nghiệp khi quyền của người lao động về ATVSLĐ bị xâm phạm nghiêm trọng.

Để thực hiện mục tiêu đó, các cấp công đoàn trong tỉnh cần phải nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách về ATVSLĐ.

Công đoàn phải chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham gia với cơ quan chức năng xây dựng văn bản luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về ATVSLĐ;

Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ; Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục, cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động;

Tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ, đánh giá nguy cơ và rủi ro tại nơi làm việc; Giám sát việc giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Chú trọng đưa nội dung ATVSLĐ vào thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tập trung huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động.

Đặc biệt, công đoàn cần chú trọng người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ở các doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Động viên, khen thưởng kịp thời người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm ATVSLĐ, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo đảm ATVSLĐcho người sử dụng lao động, đoàn viên và người lao động.

Cần tăng cường phổ biến kinh nghiệm, tập huấn phương pháp, kỹ năng nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại, đánh giá nguy cơ rủi ro, phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp người lao động tại các doanh nghiệp.

Kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm các quy định về ATVSLĐ gây hậu quả nghiêm trọng đối với người lao động nhằm thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động, cũng như góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Để thực hiện tốt nội dung Nghị quyết 10C, năm 2017, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm An toàn vệ sinh lao động LDT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức khoá huấn luyện và 2 lớp tập huấn cho 200 cán bộ công đoàn làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

Qua đó đã giúp cán bộ công đoàn làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp hệ thống các quy trình, cấp nhật các quy định mới của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp góp phần thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.

TIN LIÊN QUAN
Uyên Châu
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều