Nam Định: Mức thu học phí mới ở cơ sở giáo dục công lập

Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021, mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định.


Nghị quyết này quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 như sau:

Mức học phí năm học 2018-2019

Học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông công lập:

Cấp học

Mức thu

Vùng thành thị

Vùng nông thôn

Mầm non

130.000

90.000

Trung học cơ sở

100.000

70.000

Trung học phổ thông

130.000

90.000

GDTX cấp THPT

130.000

90.000

(Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh)

- Vùng thành thị gồm: các phường thuộc Thành phố Nam Định

- Vùng nông thôn gồm: các huyện và các xã ngoại thành thuộc Thành phố Nam Định

Học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng chưa tự đảm bảo kinh phí thường xuyên và chi đầu tư:

STT

Nhóm ngành

Mức thu

Trung cấp

Cao đẳng

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản

320.000

370.000

2

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch

370.000

420.000

3

Y dược

420.000

470.000

(Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh, sinh viên)

Học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục công lập đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng chưa tự đảm bảo kinh phí thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng bằng mức thu quy định ở trên.

Mức học phí từ năm học 2019-2020

Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021, học phí hằng năm giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và điều kiện cụ thể, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu học phí khi cần thiết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 8/12/2018, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và thay thế Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.


TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều