Nam Định: Sẽ giảm hơn 600 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định thông qua ngày 6/7/2018, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 sẽ giảm 610 người so với năm 2017, trong đó, sự nghiệp giáo dục giảm tới 418 người.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP tỉnh Nam Định năm 2018 quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

Giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước năm 2018 trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 2.218 biên chế;

Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Cụ thể:

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018 là 28.459 người, giảm 610 người làm việc so với năm 2017. Trong đó: Sự nghiệp giáo dục: 22.076 người, giảm 418 người so với năm 2017; Sự nghiệp y tế: 4.701 người, giảm 138 người so với năm 2017; Sự nghiệp văn hóa: 582 người, giảm 21 người so với năm 2017; Sự nghiệp khác: 1.100 người, giảm 33 người so với năm 2017; Dự phòng: 141 người (để thực hiện việc tinh giản biên chế trong những năm tiếp theo).

Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội: 65 người

Số giáo viên mầm non hợp đồng: 5.553 người

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP: 74 người.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

TIN LIÊN QUAN
P.Liên
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều