Nam Định: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Trên địa bàn Thành phố Nam Định hiện có gần 1.000 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 70.000 lao động.

Xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

Nam Định luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đều thực hiện tốt công tác ATVSLĐ như: Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ, ban hành kế hoạch bảo hộ lao động; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động sử dụng bảo hộ lao động và thực hiện đúng nội quy lao động cũng như quy trình ATVSLĐ; đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Lập sổ theo dõi cấp phương tiện bảo hộ cá nhân; đầu tư, cải thiện tạo điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn, lắp đặt hệ thống chống nóng cho xưởng sản xuất.

Cùng với đó là huấn luyện công tác ATVSLĐ cho người lao động, niêm yết nội quy vận hành ATLĐ, định kỳ kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, thực hiện đo kiểm môi trường lao động, che chắn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ, có chế độ phụ cấp cho lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại...

Để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Phòng LĐ-TB và XH thành phố Nam Định cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho hàng trăm người sử dụng lao động và người lao động làm các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người lao động. Ngoài ra, cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ-PCCN. 

Huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) là một trong những huyện được đánh giá khá cao trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Huyện Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác ATVSLĐ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố chính, tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phòng LĐ-TB và XH huyện cung cấp hàng trăm ấn phẩm sách, báo, tranh áp phích tuyên truyền về ATVSLĐ: công tác bảo hộ lao động, vệ sinh nơi làm việc, phong trào xanh, sạch đẹp, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp...

Qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ. Năm 2017 có 20 cơ sở sản xuất tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch về ATVSLĐ; tổ chức tập huấn cho người lao động về ATVSLĐ; tổ chức học tập nội quy về lao động, quy tắc an toàn lao động tại đơn vị. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp đều cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho người lao động; kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đồng thời quan tâm, đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn…; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động.

Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện các quy định về ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Từ đầu năm 2017 đến nay đã có 6 Cty, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với tổng số trên 1.000 người; 20 doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động, có biện pháp xử lý chất thải cải thiện môi trường làm việc.

Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều