Ngân hàng nhóm 4 không được tăng trưởng tín dụng

Ảnh: IT

Mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 tối đa là 17% đối với các ngân hàng nhóm 1. Các ngân hàng nhóm 4 không được tăng.

Ngân hàng nhóm 4 không được tăng trưởng tín dụng

Mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 tối đa là 17% đối với các ngân hàng nhóm 1. Các ngân hàng nhóm 4 không được tăng.

Ngân hàng nhóm 4 không được tăng trưởng tín dụng

"Room" tăng trưởng tín dụng từng nhóm TCTD đã được NHNN ban hành, nhưng vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Ảnh: IT

NHNN vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2012. Theo đó, mức tăng trưởng tín dụng được chia theo 4 nhóm tổ chức tín dụng: nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tăng trưởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trưởng tối đa 8% và nhóm 4 không được tăng trưởng. Mức tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống dao động từ 15-17%.

Trên cơ sở kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2012, TCTD xây dựng và thực hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng từng quý. Sau 6 tháng thực hiện, NHNN sẽ xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các TCTD phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ.

Các TCTD (trừ các công ty tài chính được NHNN cấp Giấy phép chuyên ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng) phải kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng trong suốt cả năm 2012 tối đa là 16%.

Trong đó, một loạt dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích gồm: cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán (loại trừ dư nợ cho vay đối với người lao động của DNNN cổ phần hóa; dư nợ cho vay cho vay tiêu dùng (loại trừ dư nợ cho vay đối với nhu cầu vốn để xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương); cho vay BĐS (loại trừ dự án xây nhà cho người thu nhập thấp...).

Trường Giang

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet