Ngăn rửa tiền từ kiều hối: Việt Nam phải làm gì?

Để phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, đặc biệt là qua con đường kiều hối, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng cho rằng, Việt Nam cần có nhiều giải pháp thiết thực để ngăn chặn tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực này.

Ngăn rửa tiền từ kiều hối: Việt Nam phải làm gì? - ảnh 1

Theo đó, cần giảm thiểu các giao dịch bằng tiền mặt trong nền kinh tế, đồng thời phát triển mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có liên quan.

Thực tiễn cho chúng ta thấy trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng… trong việc hướng dẫn, kiểm tra chấp hành các biện pháp phòng, chống rửa tiền của các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý; Tích cực phối hợp với các nước và tổ chức quốc tế trong việc điều tra và thiết lập các quy định phù hợp với luật pháp quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Đối với NHNN, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan như Interpol, an ninh kinh tế trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và Nghị định 74 cũng như yêu cầu các cơ quan này hỗ trợ khi cần thiết.

Với các ngân hàng thương mại, phải chấp hành tuyệt đối các qui định về hạn mức giao dịch cần phải báo cáo theo Nghị định 74 và Thông tư 22 về phòng, chống rửa tiền. Thực tế hiện nay cho thấy, việc thực hiện yêu cầu về tìm hiểu nguồn gốc các khoản tiền gửi chưa nghiêm túc do nhiều yếu tố. Vì vậy, cần phải luôn theo dõi sát sao mục đích của các khoản chuyển tiền để tránh hiện tượng hợp thức hoá các khoản tiền bất hợp pháp vào ngân hàng. Các ngân hàng phải thường xuyên nâng cao nhận thức, đặc biệt cần đưa vào chương trình đào tạo các giao dịch viên mới nội dung phòng, chống rửa tiền để từng bước nâng cao nhận thức cho các cán bộ trẻ của ngân hàng bởi họ chính là những người tiếp xúc đầu tiên với các thông tin liên quan đến kiều hối và vấn đề rửa tiền ở ngân hàng.

Bọn tội phạm thường rửa tiền qua ngân hàng thông qua hình thức chuyển tiền, các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản trong một thời gian ngắn hoặc ngược lại, hoặc tiền được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản. Vì vậy, ngân hàng cần có bộ phận quản lý và xử lý thông tin nằm trong Trung tâm chuyển tiền để có thể theo dõi mục đích các khoản chuyển tiền, đề phòng sự lợi dụng của bọn tội phạm.

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận thuộc ngân hàng, NHNN, cơ quan công an cũng như các ngành hữu quan để xử lí các giao dịch có dấu hiệu phạm pháp liên quan đến rửa tiền.

Xúc tiến thành lập một bộ phận chuyên trách về phòng, chống rửa tiền để thu thập, tổng hợp mọi thông tin về những giao dịch đáng ngờ báo cáo Ban lãnh đạo ngân hàng nghiên cứu xử lí, chẳng hạn như: Cảnh giác và kịp thời phát hiện các giao dịch bị coi là đáng ngờ. 


TIN LIÊN QUAN
Lê Nhung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều