Ngành hải quan từng bước hiện đại hóa ra sao?

Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ ban hành Kế hoạch hành động chi tiết của Bộ Tài chính thúc đẩy cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục triển khai Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020: Chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, đảm bảo cơ sở hạ tầng, kết nối kỹ thuật đảm bảo triển khai các TTHC mới trên cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018.

Tính đến ngày 15/11/2018, đã có 11 Bộ, ngành tham gia kết nối, 130 TTHC được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia (Tăng 62 TTHC so với tháng trước) với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 1,66 triệu bộ hồ sơ và trên 25,3 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Tiếp tục triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 24 tỉnh, thành phố với 11 TTHC liên quan đến tàu, thuyền; Triển khai 4/4 TTHC thuộc lĩnh cảng thủy nội địa. Từ ngày 01/11/2018, triển khai chính thức kết nối hệ thống của Bộ Giao thông vận tải với cổng thông tin một cửa quốc gia để nhận dữ liệu hành khách trước chuyến bay.

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thống nhất quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin phục vụ triển khai cơ chế một cửa đường hàng không. Dự kiến cuối năm 2018, Bộ Công an sẽ kết nối hệ thống với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện cơ chế một cửa đường hàng không.

Triển khai cơ chế một cửa ASEAN: Tiếp tục triển khai trao đổi chính thức Giấy chức nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) với 04 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan; Đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O form D với 03 nước (Brunei, Campuchia, Phillipines).

Tính đến ngày 15/11/2018, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 04 nước ASEAN là 50.435 (trong đó, Indonesia: 38.843, Malaysia: 11.319, Singapore: 274, Thái Lan: 0). Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 85.831 (trong đó, Indonesia: 20.848, Malaysia: 22.003, Singapore: 7.119, Thái Lan: 35.861). Trong thời gian tới, theo kế hoạch sẽ triển khai kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH).

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): Rà soát, thống nhất các yêu cầu bài toán nghiệp vụ và thời gian thực hiện nâng cấp các hệ thống CNTT đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch. Đến nay, Hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 20/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho 190 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Tiếp tục hoàn thiện các chức năng quản lý chi tiết theo mặt hàng về những thay đổi hình thái hàng hóa, chủ sở hữu hàng hóa trong quá trình lưu giữ tại kho ngoại quan trên hệ thống.

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Tính đến nay, tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 173/183 TTHC (Chiếm trên 94,5% số lượng TTHC). Trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4: 164; số DVCTT đạt mức độ 3: 9; còn lại 10 TTHC đang ở mức độ 1 và 2.

Tính đến hết 15/11/2018, hệ thống DVCTT Hải quan 36a (Theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử) đã tiếp nhận và xử lý gần 174 nghìn bộ hồ sơ với sự tham gia của gần 24 nghìn doanh nghiệp và cá nhân. Đề án nộp thuế trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử: Hiện đã ký kết với 24 ngân hàng phối hợp thu 24/7 và 39 ngân hàng phối hợp thu.

TIN LIÊN QUAN
Phương Dung
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều