“Ngành TT&TT cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT”

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đề nghị ngành TT&TT tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, trong đó có đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT.

Tại Lễ kỷ niệm và phát hành đặc biệt bộ tem 70 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 – 15/8/2015), 68 năm ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam (30/8/1947 – 30/8/2015) vừa diễn ra sáng nay, 14/8/2015, thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Bưu điện Việt Nam, nay là ngành TT&TT, đã đạt được trong 70 năm qua.

“Ngành TT&TT cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT” - ảnh 1
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thái Anh.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh: “Cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lĩnh vực TT&TT luôn được Đảng và Nhà nước xác định là 1 trong những ngành quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai...

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 mà Đại hội XI của Đảng đã xác định: “Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp công nghệ thông tin”.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo đó, việc tiếp tục hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng TT&TT, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước đòi hỏi ngành TT&TT phải tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã chỉ rõ 5 nhiệm vụ mà ngành TT&TT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một là tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, và các đề án CNTT-TT đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng TT&TT theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển CNTT-TT, sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT trong khu vực và trên thế giới.

Hai là, tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước; bảo vệ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Không ngừng đổi mới sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng mối quan hệ hợp tác – cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật giữa các doanh nghiệp CNTT-TT. Trên cơ sở đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong hội nhập quốc tế.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển trên các lĩnh vực của ngành TT&TT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác TT-TT. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và đất nước.

Bốn là, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác  đảm bảo an toàn an ninh thông tin, truyền thông; hỗ trợ các Bộ, ngành địa phương ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet, đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình thông tin điện tử, thông tin đối ngoại. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, trong đó cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.

“Lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng đã đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chia sẻ: “Sự tham dự và phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí đối với sự phát triển của ngành TT&TT. Đồng thời là niềm vinh dự tự hào, sự động viên khích lệ to lớn để các thế hệ cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn ngành tiếp tục phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn ngành TT&TT sẽ tiếp tục đồng tâm hiệp lực, xây dựng CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ứng dụng hiệu quả CNTT trong đời sống xã hội”.

TIN LIÊN QUAN
Bình Minh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều