Ngành vận tải tỉnh Điện Biên quán triệt Luật PCTHTL

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo Sở yêu cầu công chức, viên chức, người lao động cam kết không hút thuốc trong giờ làm việc. Ðồng thời, coi đây là tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng cho các cá nhân

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời triển khai các văn bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô hình ảnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại trụ sở cơ quan. Tham gia hưởng ứng các hoạt động do tỉnh và các đoàn thể tổ chức nhân ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5), Sở tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua thực hiện “Môi trường không khói thuốc”. Thực hiện nghiêm túc việc cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc. Chỉ đạo và triển khai tới các doanh nghiệp vận tải thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách...

Ðể công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả cao, ngay sau khi UBND tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sở Giao thông - Vận tải đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá. Phấn đấu, 100% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; 100% đoàn thể tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định khác của pháp luật liên qua đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Xây dựng môi trường cơ quan không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động về phòng, chống tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn...

K.Ngọc

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều