Nghệ An bỏ cộng điểm ưu tiên cho sinh viên khá, giỏi khi thi tuyển công chức

Việt Hòa

Với quy định mới ban hành, các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi sẽ không đươc cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An.
Các thí sinh tốt nghiệp ĐH loại khá, giỏi sẽ không được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào các cơ quan hành chính tỉnh Nghệ An.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định 5773/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An bãi bỏ chính sách ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức quy định tại Điều 1, Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 9/1/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại Điều 1, Quyết định 96 quy định: Các thí sinh tốt nghiệp Đại học loại Giỏi hệ chính quy các trường công lập (có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên tùy theo khối thi), loại khá (có điểm đầu vào từ 22 điểm trở lên) sẽ được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển công chức.

Những người đạt giải chính thức các kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào các trường ĐH công lập và tốt nghiệp loại khá trở lên cũng được cộng 20 điểm khi thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An.

Như vậy, với quy định mới này, các đối tượng nêu trên sẽ không được cộng 20 điểm vào tổng điểm khi thi tuyển công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng ưu tiên còn lại thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Cụ thể: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa…(từ 8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân…miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet