Nghệ An: Khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm trong rà soát hộ nghèo

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 7972/UBND-VX yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn.
Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, làm qua loa trong việc rà soát hộ nghèo và cận nghèo.

Theo đó, thực hiện Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 591/KH-UBND ngày 8/9/2018 triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Qua nắm bắt tình hình, một số địa phương đã triển khai thực hiện khá tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa quan tâm vào cuộc; công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ, còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm dẫn đến kết quả rà soát chưa phản ánh chính xác đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tập trung quán triệt chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại các Thông tư, văn bản hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Tránh tình trạng nâng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phản ánh sai lệch thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, làm qua loa, nghiêm cấm việc luân phiên hộ nghèo, không đưa những hộ không nghèo, hộ đã thoát nghèo hoặc lợi dụng tách hộ không đúng để đưa vào danh sách hộ nghèo hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.

Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, số hộ nghèo phát sinh hằng năm trên địa bàn. Trường hợp có số hộ nghèo phát sinh cao (không phải do hậu quả của thiên tai, bão lũ) đề nghị các huyện, thành, thị phải có giải trình, báo cáo cụ thể các nguyên nhân phát sinh hộ nghèo.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình.

Ngoài ra, cần quan tâm và có các giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công để thực hiện mục tiêu Đảng, Nhà nước đề ra “phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú”, phấn đấu đến cuối năm 2019, cơ bản trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên là đối tượng thuộc chính sách người có công theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN

Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều