Nghệ An: Khuyến khích phát triển đội tàu hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa

Là tỉnh có số lượng tàu làm khai thác hải sản lớn của miền bắc, để phát triển nguồn lợi biển tại các vùng khơi. Nghệ An từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác để nâng cao hiệu quả đánh bắt.
Nghệ An đang từng bước phát triển đội tàu khai thác để nâng cao hiệu quả đánh bắt.

Để bảo vệ và phát triển tốt nguồn lợi thủy sản vùng biển, phát triển nghề khai thác hải sản một cách bền vững và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 26/11/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5896/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án phát triển đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030”.

Theo đó, phát triển đội tàu khai thác trên cơ sở ưu tiên phát triển đội tàu công suất lớn, đánh bắt các đối tượng chủ lực có giá trị kinh tế cao, các nghề khai thác có tính chọn lọc cao, thân thiện với môi trường theo hướng nâng cao hiệu quả.

Từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác, thay thế vỏ gỗ bằng vỏ sắt, vật liệu mới. Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới trong khai thác, đánh bắt và bảo quản sản phẩm trên tàu.

Phát triển lợi thế nguồn lợi biển tại các vùng khơi có tiềm năng lớn của Vịnh bắc bộ, Miền Trung và vùng biển Hoàng Sa có nguồn lợi thế cá nổi lớn và có giá trị kinh tế cao; giảm cường độ khai thác ven bờ. Từng bước giảm số tàu thuyền dưới 20 CV và những nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi như nghề lưới kéo, nghề te, xăm…

Mục tiêu đến năm 2020 còn 3.785 chiếc và năm 2030 còn 3.700 chiếc; trong đó, khuyến khích phát triển nghề lới vây, nghề câu, nghề lưới rê; hạn chế và loại bỏ dần các nghề lưới kéo, nhất là nghề lưới kéo đôi thường khai thác gần bờ và một số nghề như bẫy, xăm, vó, mành.

Phát triển khai thác hiệu quả, gắn với bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Từng bước kiểm soát hoạt động của các đội tàu thông qua giấy phép khai thác. Khuyến khích đầu tư phát triển đội tàu hoạt động tại ngư trường vùng biển Hoàng Sa.

TIN LIÊN QUAN

Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều