Nghệ An: Nâng cao năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín đồng bào DTTS

Nhằm hỗ trợ năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ảnh minh họa

Đây là chương trình tập huấn nằm trong nội dung của đề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2025.

Đề án với mục đích tập trung cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong giáo dục thẩm mỹ, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển.

Lớp tập huấn được tổ chức với gần 100 nghệ nhân, người có uy tín và cán bộ phòng văn hóa miền núi của 11 huyện, thuộc khu vực miền núi miền Tây xứ Nghệ.

Nội dung tập huấn được tập trung vào 4 chuyên đề sát thực với thực tiễn cơ sở như: Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội gắn với xây dựng nông thôn mới; Chuyên đề đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa của các nghệ nhân, người có uy tín đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

TIN LIÊN QUAN
Bảo Trâm
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều