Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử sẽ có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử Nghệ An.

Điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp liên quan đến xây dựng, phát triển chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban chỉ đạo do ông Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Trưởng ban; ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban; ông Lê Bá Hùng – Giám đốc Sở TT&TT làm thành viên thường trực kiêm thư ký Ban chỉ đạo; cùng 14 thành viên đứng đầu các Sở, ban, ngành trong tỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều