“Nhân tài” về TP.HCM sẽ được nhận ngay 100 triệu khi ký hợp đồng

"Cứ mỗi một công trình từ cấp thành phố và tương đương trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng kinh phí..."

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chuyên gia nước ngoài trong một buổi họp tại Ủy ban thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa quyết định phê duyệt Đề án thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu giai đoạn 2018 - 2022.

Theo đề án này, ngay khi ký hợp đồng, các chuyên gia là giáo sư, tiến sĩ sẽ được trợ cấp 100 triệu đồng để ổn định công tác. Đối với các trường hợp còn lại được hưởng mức trợ cấp 80 triệu đồng.

Về tiền lương hàng tháng, những trường hợp được hưởng mức trợ cấp ban đầu 100 triệu được hưởng bậc 2 (hệ số 9,40). Khi ký hợp đồng lần 2 trở đi được hưởng bậc 3 (hệ số 10,0) và cố định cho tất cả các lần tái ký hợp đồng.

Những trường hợp được hưởng mức trợ cấp ban đầu 80 triệu được hưởng bậc 1 (hệ số 8,80). Khi ký hợp đồng lần 2 trở đi được hưởng bậc 2 (hệ số 9,40) và cố định cho tất cả các lần tái ký hợp đồng.

Điểm nhấn trong đề án này là quy định rõ ràng mức phụ cấp hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu khoa học, công nghệ mà chuyên gia, nhà khoa học được hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, cứ mỗi một công trình từ cấp thành phố và tương đương trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình nghiên cứu đó. Tổng mức hỗ trợ khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình nghiên cứu.

Trường hợp tổng mức ngân sách thành phố đầu tư cho công trình nghiên cứu đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 100 tỉ đồng thì mức hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng /người/công trình.

Trường hợp có nhiều chuyên gia cùng tham gia thì tổng số tiền phụ cấp khuyến khích cho tổ chuyên gia là 1% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình nghiên cứu đó.

Mức phụ cấp không thấp hơn 30 triệu đồng/người và tổng số tiền phụ cấp cho tổ chuyên gia không vượt quá 1.5 tỷ đồng.

Ngoài ra các chuyên gia, nhà khoa học có nhu cầu nhà ở thì được xem xét bố trí nhà ở công vụ trong trường hợp cơ quan, đơn vị có nguồn quỹ nhà.

Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được nhà công vụ thì chuyên gia được xem xét, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở và số tiền hỗ trợ không vượt quá 7 triệu đồng/tháng.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều