Nhân viên ngân hàng Bac A Bank thu nhập bình quân trên 25 triệu đồng/tháng

Tổng số cán bộ, công nhân viên của ngân hàng Bắc Á tính đến 30/6 (bao gồm cả hai công ty con) là 1.708 người. Thu nhập bình quân của nhân viên Bắc Á hiện là 25,466 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 với tổng thu nhập hoạt động trong quý 2/2018 đạt 584,491 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 1.080 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 Bac A Bank đạt 180,115 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 349,452 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiền gửi của khách hàng  tính đến 30/6 là 65.866 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn là 765 tỷ đồng (751 tỷ đồng là VND); tiền gửi có kỳ hạn là 65.000 tỷ đồng (chỉ 156 tỷ đồng tiền gửi bằng ngoại tệ). 

Cho vay khách hàng tính đến ngày 30/6 là 59.589 tỷ đồng, trong đó cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư là 500 tỷ đồng; cho vay khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước là 2.664 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Bac A Bank về phân loại nợ cho thấy, chỉ 1% nợ có khả năng mất vốn (422 tỷ đồng).

Nợ ngắn hạn tính đến 30/6 là 22.000 tỷ đồng, nợ trung hạn 14.646 tỷ đồng, và nợ dài hạn 23.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã trích 708 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng.

Cũng theo báo cáo tài chính, phần vốn đầu tư của Bac A Bank tính đến 30/6 là 5.462 tỷ đồng, là phần vốn góp cổ phần.

Tính đến 30/6/2018, ngân hàng này có vốn điều lệ là 5.462 tỷ đồng. Các thành viên HĐQT chỉ có 5 người, gồm: bà Trần Thị Thoảng (Chủ tịch), bà Thái Hương (Phó Chủ tịch kiêm TGĐ), ông Võ Văn Quang, ông Đặng Thái Nguyên, và bà Hoàng Hồng Hạnh.

Ngân hàng có 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Bac A Bank, và Công ty TNHH Kiều hối Bắc Á.

Tổng số cán bộ, công nhân viên của ngân hàng tính đến 30/6 (bao gồm cả hai công ty con) là 1.708 người. Các khoản chi lương, phụ cấp, và chi khác cho nhân viên là 261 tỷ đồng. Như vậy, thu nhập bình quân của nhân viên Bac A Bank hiện là 25,466 triệu đồng/tháng.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều