Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững tại các huyện miền núi Thanh Hóa

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các chính sách do tỉnh ban hành và Ban Dân tộc quản lý về ổn định đời sống cho đồng bào Khơ Mú, thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ của người Mông.

Nhiều đề án được Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa quản lý và thực hiện.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện Đề án thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông. Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã có 19 đám tang của người Mông được thực hiện theo nếp sống văn hóa.

Hiện nay Ban Dân tộc đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị kinh phí hỗ trợ bổ sung cho 25 đám tang mất năm 2017 và 19 đám tang mất trong 8 tháng đầu năm 2018 tổ chức theo nếp sống văn hóa.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”.

Trong đó, tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức cho đồng bào Khơ Mú, tổ chức phổ biến tập huấn về đề án và “Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS năm 2018 cho 106 đại biểu người dân tộc Khơ Mú tại 2 bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn và bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; phối hợp với các sở, ban, ngành để xây dựng kế hoạch xây dựng 2 công trình cho đồng bào.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí thực hiện năm 2018 với tổng kinh phí được giao là 4.560 triệu đồng để bố trí vốn thực hiện đầu tư xây dựng 3 công trình cơ sở hạ tầng cho 3 bản đồng bào Mông ở huyện Quan Sơn nằm trong Đề án “Ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế-xã hội các bản dân tộc Mông, huyện Quan Sơn giai đoạn 2016-2020”.

Đồng thời, 8 công trình được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt thực hiện, Trong đó, có 6 công trình giao thông, 2 công trình văn hóa và các công trình phụ trợ trong Đề án “Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều