Những mặt hàng nào nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh?

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2018 lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 11 tháng ước đạt 2,04 triệu tấn, tăng 30,8% và tổng trị giá ước đạt 6,78 tỷ USD, tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018 là 4 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 38,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Còn máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018 là 3,1 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 30,71 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, vải các loại: Ứớc tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 11/2018 là 1,2 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu vải các loại đạt 11,76 tỷ USD, tăng 13,6% so với 11 tháng/2017.

Còn điện thoại các loại và linh kiện: Ứớc tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018  là 1,75 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 14,43 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 11/2018 nhập khẩu 1,1 triệu tấn, giảm 2,9% và trị giá là 820 triệu USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 11 tháng ước đạt 12,6 triệu tấn, giảm 9,6% và trị giá là 9,18 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 11/2018 là 550 nghìn tấn, trị giá là 857 triệu USD, tăng 3,7% về lượng nhưng giảm nhẹ 0,3% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 5,1 triệu tấn, trị giá là 8,34 tỷ USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 20,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018 là 530 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với 11 tháng/2017.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 11/2018 ước tính là 750 nghìn tấn, tăng 13% so với tháng trước và trị giá là 546 triệu USD, tăng 11,6%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 11 tháng/2018 ước đạt 10,73 triệu tấn, giảm 8,1% và trị giá ước đạt 7,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 11/2018 là 150 nghìn tấn, giảm nhẹ 2% và trị giá là 556 triệu USD, tăng nhẹ 0,9% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 11 tháng/2018 ước đạt 2,04 triệu tấn, tăng 30,8% và tổng trị giá ước đạt 6,78 tỷ USD, tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất: Nhập khẩu hóa chất trong tháng 11/2018 ước tính là 500 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu mặt hàng này là 4,74 tỷ USD, tăng 27,8% so với 11 tháng/2017.

TIN LIÊN QUAN
Phương Dung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều