Những sáng kiến nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị SOM 1

Trong buổi họp báo tổng kết Hội nghị SOM 1, tổ chức tại Nha Trang hôm 3/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ chi tiết các sáng kiến cũng như đề xuất của Việt Nam nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Năm APEC 2017 đề ra.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo đài lớn trong nước, trong đó có Báo điện tử Infonet, Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: “Trong SOM 1, việc đưa ra các ý tưởng, các đề xuất là bước đi rất quan trọng, cũng là một bước cụ thể hóa chủ đề cũng như ưu tiên của Năm APEC 2017. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã đề ra những sáng kiến vừa dài hạn, vừa xuyên suốt, cũng có những đề xuất rất chi tiết, cụ thể”.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, đề xuất nổi bật nhất của Việt Nam trong SOM 1 là tiến tới hình thành tầm nhìn APEC sau 2020, lập dần cơ chế để định ra tầm nhìn sau 2020, các nền kinh tế thành viên sẽ đi về đâu, làm gì, những vấn đề đó cần phải khởi động ngay từ bây giờ. Nội dung của đề xuất này sẽ được thảo luận nhiều hơn tại các cuộc đối thoại nhiều bên bên lề Hội nghị SOM 2 tại Hà Nội, theo đó, sẽ vừa để rà soát lại làm sao thực hiện tốt những Mục tiêu Bogor chưa được hoàn thành cũng như xây dựng được tầm nhìn sau năm 2020.

“Một đề xuất khác cũng không kém phần quan trọng và rất phù hợp với tiêu chí phát triển của APEC, đó là thúc đẩy sự bao trùm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cụ thể là đẩy mạnh đưa nội hàm bao trùm trong mọi vấn đề kinh tế, tài chính cũng như xã hội, đây là sự bổ trợ rất then chốt, giúp cho mọi tầng lớp đều có thể hưởng thụ được thành quả của đầu tư”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Những sáng kiến nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị SOM 1 - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời câu hỏi của các phóng viên về Hội nghị SOM 1. Nguồn: APEC

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp của các ủy ban và nhóm công tác, đại diện Việt Nam cũng đề xuất rất nhiều sáng kiến mới góp phần triển khai những ưu tiên của Năm APEC 2017 như: phát triển nguồn nhân lực, việc làm trong tương lai, trong kỷ nguyên số, kịp thời với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; định hướng chính sách thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cùng nhau xây dựng một bộ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới; phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cụ thể hóa mục tiêu an ninh lương thực được đưa ra từ Hội nghị APEC năm 2016. Trong các vấn đề như chống tham nhũng, gian lận thương mại, các ủy ban, nhóm làm việc của Việt Nam cũng đưa ra được nhiều sáng kiến hiệu quả và nhận được sự ủng hộ cao của các nền kinh tế thành viên.

Về vấn đề thúc đẩy thương mại tự do mở, một trong những mục tiêu lớn nhất của APEC kể từ khi thành lập và hiện đang trở thành chủ đề “nóng” khi vấn đề chống toàn cầu hóa trỗi dậy mạnh mẽ hơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong hợp tác APEC. Nhiều sáng kiến, ý tưởng hợp tác được đưa ra ngay từ cấp nhóm làm việc, ủy ban công tác trước hết là để hoàn thành Mục tiêu Bogor, tức là hoàn thành tự do hóa thương mại đầu tư đến 2020. Việt Nam đã đề xuất từ nay đến 2020 sẽ xây dựng một lộ trình, các biện pháp để thực hiện nốt lộ trình đó và hướng tới lâu dài hình thành một khu vực tự do trên toàn bộ châu Á – Thái Bình Dương”.

“Bên cạnh đó, việc tự do hóa đầu tư và toàn cầu hóa phải đảm bảo được chia sẻ đồng đều giữa các nền kinh tế và giữa các bộ phận dân cư ở trong một nền kinh tế nên Việt Nam đưa ra chủ đề rất đúng, đó là ưu tiên tăng trưởng bền vững nhưng phải bao trùm, tức là lôi kéo toàn bộ thành phần của nền kinh tế tham gia, lợi ích của tự do hóa thương mại được bao trùm tới tất cả mọi tầng lớp xã hội. Ví dụ các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ cho các hộ nông dân….”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Chia sẻ với các phóng viên, Chủ tịch SOM APEC 2017 cho biết: “Việt Nam tổ chức Hội thảo về hiện thực hóa khu vực tự do thương mại, đối thoại công tư APEC về dịch vụ cũng góp phần tạo nên thành công cũng như định hướng tiếp tục đi theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo APEC từ các năm trước. Việt Nam đề xuất khuôn khổ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thúc đẩy hình thành Bộ thông lệ tốt về công nghiệp hỗ trợ để phù hợp với tất cả các nền kinh tế thành viên, hay ý tưởng về xây dựng lộ trình, đầu tư thương mại thế hệ mới…”.

Cuối cùng, Thứ trưởng kết luận: “Những đề xuất này còn tiếp tục được thảo luận trong các hội nghị sắp tới để cụ thể hóa và trình lên Hội nghị Bộ trưởng các quốc gia, nhưng nhìn chung nội dung đề xuất đều “đúng và trúng” với hướng phát triển của APEC vì vậy các sáng kiến của Việt Nam rất được các nền kinh tế thành viên ủng hộ”.

Bốn ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2017

Trước đó, để chuẩn bị cho Năm APEC 2017, Việt Nam đã nêu ra bốn ưu tiên hợp tác trong chương trình nghị sự năm nay, đó là: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những sáng kiến nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị SOM 1 - ảnh 2
Các phóng viên tham gia buổi họp báo SOM 1 tại Nha Trang. Nguồn: APEC

Thứ nhất, để APEC tiếp tục phát triển trong thời gian tới, cần phải thúc đẩy tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm. Chương trình nghị sự của APEC cần chú trọng vào cải cách thể chế, điều này là quan trọng đối với việc thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo và thu hẹp khoảng cách phát triển. Bên cạnh đó, cần phải hợp tác để thúc đẩy hội nhập và kết nối khu vực sâu rộng, điều quan trọng là phải nắm bắt cơ hội, do các cơ chế khu vực hiện có tạo ra như Cộng đồng ASEAN, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương... nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra, tin tưởng về vai trò quan trọng của sự hợp tác công – tư trong việc tăng cường kết nối khu vực và tiểu vùng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và siêu nhỏ cần tạo điều kiện mạnh mẽ, bằng cách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh sức sáng tạo tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các doanh nghiệp vừa và siêu nhỏ là động lực quan trọng đối với tăng trưởng và tạo công ăn việc làm. Tiềm năng hợp tác về cơ sở hạ tầng số là rất lớn vì châu Á -Thái Bình Dương là khu vực có số lượng người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới. Đồng thời, an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững cần tăng cường và chú trọng hơn nữa.

Thứ tư, APEC cần tìm ra các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho chuyển giao và ứng dụng công nghệ để tăng năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý các nguồn tài nguyên, nâng cao tay nghề cho nông dân, giúp họ tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính và thị trường; tăng cường đầu tư thương mại trong nông nghiệp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sáng tạo và bao trùm.

TIN LIÊN QUAN
Phan Nhung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều