Những việc gì đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương không được làm?

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành quy định số 01 -QĐi/UBKTTW về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát do cơ quan này thành lập để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp trên giao.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành quy định số 01 -QĐi/UBKTTW về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát

Lập và nộp hồ sơ lưu trữ chậm nhất sau 15 ngày làm việc

Về thành phần của đoàn giám sát, quy định: Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn (nếu cần thiết), thư ký đoàn và các thành viên, số lượng đoàn từ 3 đến 5 người; trường hợp đặc biệt xin ý kiến Chủ nhiệm ủy ban.

Đoàn có quyền yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên liên quan chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; khi cần thiết, đoàn được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ để phục vụ cho việc thẩm tra, xác minh.

Quy định nêu rõ đoàn kiểm tra, giám sát phải ghi đầy đủ nhật ký hoạt động, lập và nộp hồ sơ lưu trữ chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày đoàn thông báo kết luận của Ủy ban đến tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

Về nhiệm vụ, quy định nêu rõ, trưởng đoàn có trách nhiệm chấp hành sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban và Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn; chủ trì làm việc với các tổ chức và cá nhân liên quan.

Cũng theo quy định, trưởng đoàn có quyền yêu cầu người được kiểm tra, giám sát đến cơ quan Ủy ban để giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan khi cần thiết; yêu cầu các tổ chức đảng triệu tập đảng viên dự hội nghị theo quy định.

"Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu về các hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát của các thành viên trong đoàn", quy định nêu rõ.

Đối với trách nhiệm của các thành viên trong đoàn giám sát phải quản lý và giữ bí mật hồ sơ, tài liệu trong quá trình kiểm tra, giám sát; bàn giao cho trưởng đoàn khi kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát để lập và nộp hồ sơ lưu trữ.

Khi phát hiện bản thân hoặc thành viên trong đoàn có quan hệ họ hàng với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc có hành vi, việc làm trái quy định của Đảng, Nhà nước và ủy ban, phải chủ động báo cáo Trưởng đoàn và Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn.

Những việc đoàn kiểm tra, giám sát không được làm

Tại điều 7 Quy định cũng  liệt kê hàng loạt những việc đoàn kiểm tra, giám sát không được làm.

Cụ thể:

-         Thực hiện không đúng, không đầy đủ chỉ đạo của ủy ban, Thường trực ủy ban và Phó Chủ nhiệm ủ y ban chỉ đạo đoàn.

- Đưa ra những yêu cầu với đối tượng kiểm tra, giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan trái với quy định của Đảng, Nhà nước và ủy ban.

- Nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; tổ chức, tham gia giao lưu với đối tượng kiểm tra, giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan dưới mọi hình thức; gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, công tâm, khách quan với đối tượng kiểm tra, giám sát.

- Sử dụng phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân tại nơi đang kiểm tra, giám sát phục vụ nhu cầu cá nhân; hứa hẹn với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện yêu cầu, đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm tra, giám sát trái quy định của Đảng, Nhà nước.

- Cản trở, can thiệp, tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, giám sát; tiết lộ hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và nội dung kiểm tra, giám sát khi chưa có kết luận chính thức hoặc đã có kết luận chính thức nhưng chưa được phép công bố. Tiết lộ nội dung, kết quả làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cuộc kiểm tra, giám sát hoặc kết quả thẩm tra, xác minh cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

- Bao che cho tổ chức hoặc cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, có dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm; áp đặt đối tượng kiểm tra, giám sát trả lời, trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình.

- Làm mất, hư hỏng, làm biến dạng hoặc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát; làm sai lệch kết quả kiểm tra, giám sát; sử dụng trái quy định hoặc biển thủ hồ sơ, tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc kiểm tra, giám sát.

- Tự ý tiếp xúc với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khi không được giao nhiệm vụ; sử dụng các tài liệu thẩm tra, xác minh để trục lợi dưới mọi hình thức. Phát ngôn, nhận định, đánh giá khi chưa được sự đồng ý của trưởng đoàn hoặc Phó Chủ nhiệm ủ y ban chỉ đạo đoàn.

- Sử dụng phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát vào việc riêng.

Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn thì phải chấp hành theo ý kiến của trưởng đoàn và báo cáo Phó Chủ nhiệm ủy ban chỉ đạo đoàn xem xét, quyết định (Điều 8).

Tại điều 10, quy định cũng nêu rõ, trong quá trình hoạt động, nếu các thành viên trong đoàn vi phạm Quy định này hoặc vi phạm các quy định khác của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì  tùy nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm để xem xét, xử lý theo quy định.

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều