Ninh Bình: Huyện Yên Khánh hướng tới 95% lãnh đạo huyện hiểu về tác hại thuốc lá

Thuốc lá kẻ sát thủ gây tử vong hàng đầu hiện nay ở nước ta và theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, các địa phương triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc.

Huyện Yên Khánh phấn đấu có 80 % người dân hiểu về luật Phòng chống tác hại thuốc lá

Mục tiêu về tác hại thuốc lá 

Với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Theo bà Đinh Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình huyện hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh gia tình hình thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các huyện, các cơ quan trên địa bàn. Tiếp tục kiện toàn mạng lưới cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tác hại thuốc lá và nâng cao năng lực của đội ngũ này để triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương.

Huyện Yên Khánh, Ninh Bình đặt ra chỉ tiêu 95 % lãnh đạo huyện và các phòng, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. 80 % người dân tại cộng động hiểu biết về tác hại thuốc lá, 75 % người dân tại công đồng biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. 100% các ngành, địa phương trong huyện có ban chỉ đạo về phòng, chống tác hại thuốc lá và ban hành kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Với trung tâm y tế huyện Yên Khánh, UBND huyện yêu cầu trung tâm y tế huyện xây dựng môi trường y tế không khói thuốc.

Các trường mần non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện 100% cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Phổ biến bằng kênh tuyên truyền 

Để đạt được mục tiêu trên, bà Hiền cho biết huyện Yên Khánh sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến các cấp uỷ, chính quyền các cơ quan, đoàn tể, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thong, pano, áp phích trên các phương tiện thông tin đại chúng trên đài truyền thành ba cấp.. về tác hại thuốc lá đối với sức khoẻ và các bệnh lien quan, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Luật phòng chống tác hại thuốc lá những nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP, phương pháp cai nghiện thuốc lá…

Ngoài ra, Ban chỉ đạo sẽ cũng cấp tài liệu, tờ rơi, pano về phòng, chống tác hại thuốc lá đến các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị, cuộc họp, hoạt động sinh hoạt tập thể tại xóm, phố…

Huyện Yên Khánh cũng quyết tâm xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan trên địa bàn huyện, các cơ quan đơn vị phải ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Đơn vị không có cán bộ, công nhân viên hút thuốc lá, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham ký cam kết thi đau thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không thuốc lá.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô hình, ý tưởng sáng tạo hiệu quả. Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại Bệnh viện, trường học.

Để thực hiện được nội dung trên, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá huyện Yên Khánh giao trực tiếp cho Phòng Y tế phối hợp với các phòng ban liên quan, các UBND xã, thị trấn hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá.

Phòng Y tế cũng là cơ quan giám sát thực hiện các quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Trung tâm y tế huyện phát động và duy trì phòng trào thi đua không hút thuốc lá tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành y tế, chỉ đạo, tổ chức xây dựng mô hình điểm “bệnh viện không thuốc lá”.

Trung tâm y tế huyện cần chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát, thực hiện các quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

Theo bà Hiền, ngoài ngành y tế, các phòng ban khác như phòng Giáo dục và đào tạo, phòng văn hoá thông tin, trung tâm truyền thông huyện, phòng Kinh tế và hạ tầng, đội quản lý thị trường số 8, Công an huyện phối hợp thực hiện mục tiêu trên.

Huyện sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh thuốc lá theo quy định hiện hành, thực hiện hiệu quả phòng, chống các vi phạm như buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in ảnh cảnh báo sức khoẻ, không dán tem theo quy định của pháp luật.

Công an huyện sẽ tổ chức tham gia, giám sát, xử lý đối với các vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấp theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn.


Các hội, đoàn thể tích cực vận động hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc tại nơi công cộng, nơi làm việc, phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc lá”

Triển khao các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các qiuy định thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng…TIN LIÊN QUAN
Khánh Ngọc
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều