Ninh Bình: Xây dựng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh

Ninh Bình hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Người dân tuần hành nhân ngày Thế giới không thuốc lá 

Theo công văn số 08/CV-QPCTHTL năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc và các quy định của luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

Tiếp tục kiện toàn mạng lưới và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng chống tác hại thuốc lá để triển khai hiệu quả các hoạt động về phòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương.

Ninh Bình đặt ra chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 đó là 95 % Lãnh đạo của Tỉnh, Sở, Ban ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.

75 % người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

100 % các ngành, địa phương trong toàn tỉnh có Ban chỉ đạo về Phòng chống tác hại thuốc lá và ban hành được kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá.

80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

100 % bệnh viện tuyến tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc tỏng khuôn viên bệnh viện, trong đó có 80 % bệnh viện thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá.


TIN LIÊN QUAN
Khánh Ngọc
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều