Ninh Thuận: Dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Sở GD&ĐT Ninh Thuận ban hành kế hoạch dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số kể từ năm học 2019-2020.

Theo đó, chỉ tiêu đưa ra từ năm học 2019-2020 là: Hàng năm, 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được tập trung tăng cường tiếng Việt. 100% các trường tiểu học xây dựng chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số theo tài liệu “Em nói Tiếng Việt”.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, thời gian biểu, phân công giáo viên trực tiếp dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1. Tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện vận động học sinh ra lớp, đảm bảo 100% học sinh dân tộc thiểu số được dạy học tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Đồng thời, cử giáo viên tham gia tập huấn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong hè do Sở GD&ĐT triển khai.

Tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, các giải pháp tối ưu nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng phân công vị trí, việc làm hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo của đội ngũ nhà giáo. Đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp, ưu tiên bố trí giáo viên có kinh nghiệm dạy các lớp đầu cấp ở vùng dân tộc thiểu số.

Các giải pháp được đưa ra là: Huy động học sinh ra lớp đối với học sinh dân tộc thiểu số; dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh trường khi vào lớp 1; tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của tỉnh Ninh Thuận là đến năm 2020, có ít nhất 35% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trẻ em DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục MN được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi.

Đến năm 2025, có ít nhất 50% trẻ em DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục MN được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Hằng năm, 100% HS TH là DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt; nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục MN và TH có trẻ em người DTTS, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ của trẻ em DTTS.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tăng cường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục MN, TH; xây dựng và thực hiện một số chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp tác khác để hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS. Bên cạnh đó ngành sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổng hợp báo cáo định kỳ hằng năm cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến việc tổ chức dạy học tăng cường tiếng Việt cho trẻ MN và HS tiểu học là DTTS.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn trong việc dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số số HS DTTS được học 2 buổi/ngày còn ít. Đồ dùng, trang thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu thốn, xuống cấp. Nhiều trường và điểm trường thiếu sách, truyện, tài liệu để tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS.

Những năm qua, kinh phí và nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động dạy tiếng Việt cho trẻ DTTS còn eo hẹp; chưa có chế độ, chính sách cho giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 trong hè. HS tiểu học, nhất là các lớp đầu cấp do không biết hoặc biết rất ít tiếng Việt nên gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, đặc biệt là những trẻ không qua lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Do không biết tiếng Việt nên những HS này khó khăn trong giao tiếp với giáo viên, rụt rè, thiếu mạnh dạn trong các hoạt động, hạn chế trong tiếp thu kiến thức. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều HS DTTS lưu ban, bỏ học ở cấp TH.

 

 

Hoàng Thanh - Trần Huệ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều