Ninh Thuận: Giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho nhiều DTTS

Trong giai đoạn 2014 – 2018, tỉnh Ninh Thuận đã đạt nhiều kết quả trong việc giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ảnh minh họa

Cụ thể, đã giải quyết việc làm cho 74.413 người, trong đó lao động nông thôn 4.280 người chiếm tỷ lệ 57,52%; trong đó dân tộc thiểu số là 16.467 người, chiếm tỷ lệ 22,13% so với tổng số được giải quyết việc làm.

Thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã giải quyết việc làm cho 5.227 lao động, trong đó dân tộc thiểu số 1.249 lao động trên 5.227 lao động có việc làm, chiếm tỷ lệ 23,91% trên tổng số lao động được giải quyết việc làm.

Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2018 đã đưa được 449 lao động, trong đó có 221 lao động là dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 49,22%.

Cụ thể, năm 2014 là 32 lao động (trong đó có 13 lao động là dân tộc thiểu số), năm 2015 có 40 lao động (trong đó có 19 lao động là dân tộc thiểu số); năm 2016 có 103 lao động (trong đó có 54 lao động là dân tộc thiểu số); năm 2017 có 147 lao động (trong đó có 54 lao động là dân tộc thiểu số) và 6 tháng đầu năm 2018 có 127 lao động (trong đó có 81 lao động là dân tộc thiểu số)

TIN LIÊN QUAN

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều