'Nơi nào người dân kéo lên Hà Nội đông, mời Chủ tịch lên nhận dân về giải quyết'

“Năm nay, chúng ta phải thực hiện chủ trương, nơi nào người dân kéo lên Hà Nội đông mời Chủ tịch lên nhận dân về giải quyết cho người dân chứ không thể phó mặc TƯ. Chúng ta phải dứt điểm việc này”.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào chiều nay 28/11.

Trước chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong năm 2017 ngành đã thực hiện trên 7.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 237.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó đã  phát hiện vi phạm về kinh tế trên 67.000 tỷ đồng, 17.500 ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 43.000 tỷ đồng, 4.900 ha đất; xuất toán, loại khỏi  giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền  xử lý 24.253 tỷ đồng, 12.645ha đất; ban  hành  148.062 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 2.900 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp cũng đã tiếp 415.383 lượt công dân với 310.633 vụ việc, có trên 5.600 đoàn đông người. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.437 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người (đã xử lý 216 người).

Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài, các cơ quan hành chính nhà nước đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết 528 vụ việc ; đồng thời tiếp tục  kiểm tra, rà soát, giải quyết 533 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp; có 451 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt  thụ lý (85%), đã ban hành 263 thông báo chấm dứt.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, ngành đã tiến hành  2.532 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 111 vụ việc và 54 người  vi phạm; xử lý kỷ luật 18 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 34,6 tỷ đồng (đã thu hồi 27,8 tỷ đồng, đạt 80,3%)

Trong năm 2017, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là trên 1,1 triệu người (tăng 10,8% so với năm 2016), đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Có 78 người được xác minh tài sản thu nhập. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền,  phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.321 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 188 người.

Ngoài ra, 20 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng , trong đó 2 người đã bị xử lý hình sự, 14 người bị xử lý ký luật bằng các hình thức như cảnh cáo, khiển trách. Các trường hợp còn lại đang trong quá trình xử lý.

Nhận xét về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm qua, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng  tham nhũng vẫn diễn ra  nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.

Sau báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ở các địa phương, "nói không đi đôi với làm". Do đó, cần kiểm tra đôn đốc nêu gương, phê bình mạnh mẽ việc này để nói và làm đi đôi với nhau.

“Về vấn đề thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng, chống tham nhũng, một là dân ở nhiều địa phương kéo về Hà Nội, TP.HCM rất nhiều khiếu nại. Chúng ta không chịu đối thoại với dân, không đặt người khiếu nại vào bản thân trách nhiệm của mình, chủ tịch huyện, chủ tịch xã có đối thoại với dân không?

Tất cả các vụ khiếu nại này chủ yếu là đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Các địa phương không làm cứ đẩy lên cho TƯ. Nhiều vụ việc giải quyết nhưng dân chống đối. Tuy nhiên, nhiều việc, các địa phương nhưng không chịu sửa, phó mặc đi khiếu nại thành đám đông. Chính quyền các cấp nhất là cấp xã, huyện tỉnh phải bố trí cán bộ làm việc này”- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết “năm nay, chúng ta phải thực hiện chủ trương, nơi nào người dân kéo lên Hà Nội đông mời Chủ tịch lên nhận dân về giải quyết cho người dân chứ không thể phó mặc TƯ. Chúng ta phải dứt điểm việc này”.

Đối với vấn đề chống tham nhũng, Thủ tướng cho biết: "Các đồng chí nói là tham nhũng ở đâu chứ địa phương tôi không có. Trong khi nguồn lực, vốn liếng đầu tư, đất đai nằm ở địa phương các đồng chí. Vấn đề chống tham nhũng phải nằm ở địa phương các đồng chí, thanh tra chỉ làm một phần nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước. Công an, các ngành làm nhiệm vụ này nhưng chính các đồng chí cũng phải nhận thức thì mới làm ra đến nơi đến chốn". 

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều