Ocean Group xử lý lục đục nội bộ, tổ chức Đại hội cổ đông vào 27/4

OGC sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 27/4/2019, địa điểm dự kiến làTrung tâm hội nghị quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp phiên họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức hàng năm và trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể được gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Vì vậy, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là bắt buộc và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp.

HĐQT OGC đã tiến hành triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 1 vào ngày 30/6/2018 vì lý do: Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 phải triệu tập đến lần thứ 3 vào tháng 2 năm 2018 nên HĐQT đã thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 không muộn hơn ngày 30/6/2018.

Tuy nhiên do cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần 1 vào ngày 30/6/2018, lần 2 vào ngày 27/7/2018 đều không đủ số cổ đông dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty nên HĐQT phải triệu tập đến lần thứ ba và phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã diễn ra vào ngày 15/8/2018 (theo quy định tại điều 18 Điều lệ OGC).

Tuy nhiên, sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã viện dẫn lý do phiên họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính là một trong các căn cứ để yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OGC.

Tiếp đó, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình có ban hành Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT.

Vì vậy, từ ngày 18/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn chỉ có 04 thành viên không bị tác động bởi Quyết định 146. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp ngoài những hệ lụy về ảnh hưởng hoạt động chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT, làm xáo trộn hoạt động bình thường của HĐQT và Ban kiểm soát.

Đối với một công ty niêm yết với số lượng cổ đông lớn như OGC, sự việc tranh tụng này đã gây ảnh hưởng lớn đến đến uy tín Doanh nghiệp và quyền lợi của các cổ đông.

Ngoài ra, Nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát 2014 – 2019 (được bầu trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 26/4/2014) sẽ kết thúc trong tháng 4/2019. Việc tổ chức ĐHĐCĐ là cần thiết để sớm kiện toàn bộ máy quản trị và kiểm soát đối với một công ty và đặc biệt quan trọng đối với OGC trong thời gian này.

Đồng thời, Công ty cũng nhận được các văn bản của một số cổ đông yêu cầu HĐQT phải thực hiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019. Tiếp theo đó, ngày 27/3/2019, OGC đã nhận được văn bản số 1850/UBCK-GSĐC về việc đề nghị OGC thực hiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019 theo yêu cầu của các cổ đông.

Chủ tịch OGC Lê Quang Thụ cho biết, từ các nội dung đã nêu trên, việc phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019 là cấp thiết, đúng nguyện vọng của cổ đông, đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật.

OGC sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 27/4/2019, địa điểm dự kiến làTrung tâm hội nghị quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

"Tôi tin rằng một bộ máy mới được bầu ra bởi sự tín nhiệm của các cổ đông sẽ thể hiện sự quyết tâm cải tổ Công ty trong thời gian tới, thể hiện tính minh bạch trong quản lý, đưa ra các định hướng mới mẻ để tạo đà phát triển cho Doanh nghiệp"- Ông Lê Quang Thụ chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Group cho biết, để thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên năm 2019, chủ tịch HĐQT đã triệu tập họp phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 8/3/2019 đối với các thành viên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT của TAND quận Ba Đình.

Tuy nhiên, tại phiên họp này, 2 thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã không tham cuộc dự họp dẫn đến cuộc họp không thể tổ chức do không đủ số lượng thành viên tối thiểu. Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với 4 thành viên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT.

Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đều được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Ocean Group. Tuy nhiên khi thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, Chủ tịch HĐQT đã nhận được các văn bản phản hồi của bà Hương và bà Lan không công nhận việc xin ý kiến bằng văn bản của tôi, không tán thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, không công nhận Nghị quyết HĐQT số 002/2019/NQ-HĐQT-OGC về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

"Tôi cho rằng, các ý kiến như đã nêu trên của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà HoàngThị Phương Lan là không có cơ sở pháp luật, việc không tham dự họp và phản đối tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thể hiện việc các thành viên này không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý doanh nghiệp", Chủ tịch OGC nói.

Ông Thụ cũng khẳng định, các thủ tục lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện trên cơ sở phù hợp quy định của Điều lệ Ocean Group, quy định pháp luật và theo thông lệ của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Theo đó, "căn cứ Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên H ĐQT có một phiếu biểu quyết".

Khoản 11 Điều lệ Công ty quy định: "HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%).  Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu của Chủ tịch HĐQT sẽ là lá phiếu quyết định".

 

TIN LIÊN QUAN
PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều