Petrolimex Hà Nội: Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

PV

Trong hai ngày 15 và 21/9/2016, Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực I (Petrolimex Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khóa III, nghiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Petrolimex Hà Nội Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phụ trách công tác tuyên giáo, Phó Giám đốc Công ty nhấn mạnh hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng bộ Công ty, nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản văn kiện Đại hội XII của Đảng: Nội dung trọng tâm về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015 - 2020).
Tin tưởng rằng sau Hội nghị mỗi cán bộ Đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ công ty tích cực triển khai thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong từng lĩnh vực chuyên môn, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm và trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet