PGĐ Sở Nội vụ Hà Nội: Tinh giảm biên chế theo NĐ 108 còn nhiều cứng nhắc

“Việc quy định về tinh giảm biên chế theo Nghị định 108 còn nhiều cái cứng nhắc. Có những người muốn nghỉ nhưng bảo họ không hoàn thành nhiệm vụ thì họ không muốn về”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa

Đây là ý kiến của ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều ngày 26/12.

Ông Hoa cho biết, đối với vấn đề tinh giảm biên chế theo Nghị định 108 còn cứng nhắc nên Sở Nội vụ đã có văn bản báo cáo Bộ nội vụ và Chính phủ.

Trong đó quy định nêu rõ đối tượng không đủ sức khoẻ, không hoàn thành nhiệm vụ là một trong những điều kiện trong việc tinh giảm biên chế. Tuy nhiên theo ông Hoa “có những người họ muốn nghỉ nhưng bảo họ không hoàn thành nhiệm vụ nên họ không muốn nghỉ”.

Theo báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ, trong năm 2017, Thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, các phòng ban, thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, TP đã sắp xếp 70 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 41 Ban Quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại Qũy Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; hoàn thành xong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

Báo cáo đánh giá, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ  chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay, Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Thành phố đã tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn từ 607 đơn vị xuống giảm còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị); quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất.

Trước đó, vào ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, 96/97 đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

Cụ thể, năm 2018, khối hành chính của Hà Nội có tổng số 10.661 biên chế. Trong đó, công chức giảm 225 biên chế, lao động hợp đồng giảm 11 chỉ tiêu so với năm 2017. Khối sự nghiệp có 148.822 biên chế. Trong đó, viên chức giảm hơn 7.190 biên chế, lao động hợp đồng giảm 1.137 chỉ tiêu so với năm 2017.

Ngoài ra, trong năm 2017, thành phố đã tinh giản được gần 1.300 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều