Phải cung cấp thông tin kỷ luật Đảng cho báo chí

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng sẽ cung cấp thông tin về kết quả giám sát, kết luận kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm... cho báo chí.

Phải cung cấp thông tin kỷ luật Đảng cho báo chí

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng sẽ cung cấp thông tin về kết quả giám sát, kết luận kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm... cho báo chí.

Phải cung cấp thông tin kỷ luật Đảng cho báo chí

Trụ sở Thành uỷ Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng - Ảnh: HC

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Trần Thọ vừa ký ban hành Quy định 3987-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Thông tin được Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng cho biết sáng 28/2.

Theo ông Phạm Quý, Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, Quy định 3987-QĐ/TU nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng được cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung: Kết quả giám sát, kết luận kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; thi hành kỷ luật Đảng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát đảng viên và tổ chức Đảng; kết quả kiểm tra tài chính Đảng; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Báo chí được cung cấp thông tin về những tập thể, cá nhân phải thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; thông tin các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ban hành; thông tin về những cảnh báo cần lưu ý trong quá trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

"Theo Quy định 3987-QĐ-TU, trong trường hợp những vụ việc đang trong giai đoạn kiểm tra, giám sát, xem xét thì chỉ được thông tin cho báo chí nhằm định hướng dư luận khi có ý kiến đồng ý của Thường trực Thành ủy" - ông Phạm Quý cho hay.

Những trường hợp đã thông tin trên báo chí, nhưng sau đó được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận khác với thông tin công bố ban đầu thì kết luận sau cùng phải cung cấp cho báo chí đăng như hình thức cải chính. Hình thức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp.

HẢI CHÂU

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet