Phân công công tác của Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1617 về việc phân công tạm thời công tác các thành viên UBND TP Hà Nội.

1. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung sẽ phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các nội dung công tác sau đây:

Phân công công tác của Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố;

Công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị; Xúc tiến, kêu gọi, quản lý đầu tư nước ngoài; Công tác đối ngoại.

Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị; quản lý quỹ đất Thành phố, việc sử dụng quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật; quản lý quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội của Thành phố;

Chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, chỉ đạo triển khai những dự án có quy mô, diện tích theo quy định cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình, cụm công trình, dự án trọng điểm; các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; - Quyết định các chính sách đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng;

Chỉ đạo chung công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan nhà nước ở Trung ương phân cấp, ủy quyền.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, ký các văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố. Giữ mối quan hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố; Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Cục Thống kê; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội;  Phụ trách các địa bàn: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến nhiệm vụ của Chủ tịch.  Các nhiệm vụ khác theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn

Quản lý, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực công tác thường xuyên mà Chủ tịch uỷ quyền, bao gồm:

Thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm;

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải cơ sở;

Công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật;

Quản lý địa giới hành chính; Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ, Đoàn thể xã hội nghề nghiệp, công tác thanh niên; Tôn giáo; Văn thư, lưu trữ nhà nước.

Phụ trách một số công trình trọng điểm của Thành phố theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch;

Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến các lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền.

Theo dõi các đơn vị: Sở Tư pháp; Ban Tôn giáo Thành phố (thuộc Sở Nội vụ); Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội.

Phụ trách các địa bàn: Cầu Giấy, Đống Đa, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh.

Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.

3. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng

Quản lý, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực công tác thường xuyên mà Chủ tịch ủy quyền, bao gồm: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất; Chỉ đạo công tác lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của toàn Thành phố; Công tác đo đạc và bản đồ; xây dựng hệ thống thông tin về đất đai; đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Phát triển quỹ đất sạch của Thành phố; Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng;

Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; công tác phát triển nhà tái định cư; quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;  Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; Công tác xây dựng, phát triển hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng của Thành phố;

Phụ trách một số công trình trọng điểm của Thành phố theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch;

Theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp dân của UBND Thành phố; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công việc thường xuyên, cụ thể trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo dõi các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Thành phố; Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Ban Tiếp công dân Thành phố; Quỹ phát triển đất Thành phố; các đơn vị trực thuộc sở, ngành theo lĩnh vực được phân công.

Phụ trách các địa bàn: Hoàng Mai, Ba Đình, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn;

Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền.
Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.


4. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu

Quản lý, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực công tác thường xuyên mà Chủ tịch ủy quyền, bao gồm:  Công tác phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp; thủy sản; tái cơ cấu nông nghiệp; thủy lợi và phát triển nông thôn (bao gồm cả Hợp tác xã nông nghiệp, các công trình, hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn);

Quản lý cụm công nghiệp làng nghề khu vực nông thôn và làng nghề; Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn Thành phố;

Phòng chống thiên tai; khí tượng thủy văn; ứng phó biến đổi khí hậu; Phòng chống lụt bão và úng ngập trên toàn Thành phố; Công tác phòng, chống cháy, nổ; cứu hộ, cứu nạn trên toàn Thành phố; Công tác dân tộc;

Phụ trách một số công trình trọng điểm của Thành phố được Chủ tịch phân công.

Theo dõi các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội; Ban Dân tộc Thành phố; Quỹ hỗ trợ Nông dân; Công ty TNHH nhà nước MTV đầu tư phát triển Nông nghiệp Hà Nội và các công ty vốn nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn; các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành theo lĩnh vực được phân công.

Phụ trách các địa bàn: Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa.

Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền. 

Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.

5. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng

Quản lý, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực công tác thường xuyên mà Chủ tịch ủy quyền, bao gồm: Công tác bảo vệ môi trường;  Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị;

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; Quản lý hoạt động giao thông, vận tải;

Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng;

Quản lý nhà đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, công tác cải tạo chung cư cũ, quản lý việc kinh doanh bất động sản;

Hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao (bao gồm: các công trình xây dựng tại đô thị; cấp nước; thoát nước và xử lý nước đô thị; quản lý chất thải rắn; cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, thảm cỏ, cây xanh đô thị; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng thông tin truyền thông;…);

Chỉ đạo công tác di dời khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành, khu vực đông dân cư và di chuyển trụ sở một số cơ quan, đơn vị, trường học ra khỏi nội đô theo quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Được Chủ tịch ủy quyền phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế kiến trúc công trình thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

Phụ trách một số công trình trọng điểm của Thành phố được Chủ tịch phân công.

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị; BQL hạ tầng Tả ngạn; BQL dự án đường sắt đô thị Hà Nội; Ban quản lý Đầu tư và xây dựng đô thị mới; Tổng Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị - UDIC; Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty vận tải Hà Nội; Công ty TNHH nhà nước MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội; các đơn vị trực thuộc các sở, ngành theo lĩnh vực được phân công.

Phụ trách, theo dõi các địa bàn: Nam Từ Liêm, Thị xã Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất.

Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền. 

Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.

6. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý

Quản lý, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực công tác thường xuyên mà Chủ tịch ủy quyền, bao gồm:

Giáo dục và đào tạo (cả về dạy nghề): Chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;

Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; phát triển các khu công nghệ cao.

Lao động, việc làm, các vấn đề xã hội (trừ phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm); tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới;

Hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở;

Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao và quảng cáo; việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện chính sách cho người nghèo của Thành phố.

Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Quản lý hoạt động du lịch.

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội; Bưu điện Hà Nội; Viễn thông Hà Nội; Báo Kinh tế & Đô thị; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội; Các trường cao đẳng thuộc Thành phố; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội; Công ty TNHH nhà nước MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH nhà nước MTV Sách Hà Nội; các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành theo lĩnh vực được phân công.

Phụ trách, theo dõi các địa bàn: Long Biên, Gia Lâm, Quốc Oai, Hà Đông, Mỹ Đức.

Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền.

Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.

7. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản

Quản lý, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực công tác thường xuyên mà Chủ tịch ủy quyền, bao gồm: Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; Đầu tư trong nước; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ; - Tài chính; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; chứng khoán;

Quản lý nhà nước các loại quỹ tài chính thuộc Thành phố, tổ chức thị trường tài chính - ngân hàng; quản lý và xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn, phát hành trái phiếu, sử dụng trái phiếu Thủ đô, trái phiếu Chính phủ, chỉ đạo thực hiện cơ chế tài chính ngân sách đặc thù với Thủ đô theo quy định;

Quản lý giá và các hoạt động dịch vụ tài chính; bán đấu giá tài sản; định giá tài sản; định giá đất, bất động sản;

Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn Thành phố; công tác mua sắm công trên toàn Thành phố theo quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ;

Quản lý, phát triển công nghiệp; lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn;

Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Công thương; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội; Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô; Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Thành phố; các ngân hàng thương mại trên địa bàn (trừ ngân hàng chính sách); Quỹ tín dụng nhân dân; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục Thuế; Cục Hải quan; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Liên minh Hợp tác xã; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Công ty TNHH MTV Hanel; Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà; Tổng công ty Điện lực Thành phố; Công ty TNHH một thành viên Haprosimex; Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Phụ trách, theo dõi các địa bàn: Thanh Xuân, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Oai, Sóc Sơn.

Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền.

Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều