Phân công lại nhiệm vụ các lãnh đạo UBND TP.HCM

Ngày 14/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, lãnh đạo thành phố đã ký quyết định phân công lại công tác trong Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Thành Phong

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP. Ông Phong trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; công tác tổ chức bộ máy - cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác an ninh, nội chính; công tác kế hoạch và đầu tư; công tác thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại; tài chính - ngân sách; thuế; quản lý công sản; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Ông Lê Thanh Liêm

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, giúp Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại; chỉ đạo Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập.  

Ông Liêm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; khoa học - công nghệ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước (lĩnh vực công nghiệp); nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; ngân hàng; thương mại (bao gồm phụ trách Ban chỉ đạo 389 TP), dịch vụ (gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác); du lịch; vệ sinh an toàn thực phẩm; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các Chương trình có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Ông Trần Vĩnh Tuyến

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến giúp Chủ tịch phụ trách công tác cải cách hành chính; chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Ông Tuyến trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà thương mại, nhà xã hội); những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các chương trình liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu giúp Chủ tịch phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng. Bà Thu trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; xuất bản - báo chí; y tế, quản lý dược; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo bền vững; quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. Chỉ đạo các chương trình, công trình liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Ông Huỳnh Cách Mạng

Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng giúp Chủ tịch phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra.  

Ông Mạng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chung trên địa bàn TP; trực tiếp giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công; giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra theo phân công của Chủ tịch UBND TP.

Ông Lê Văn Khoa.

Trước đó vì lý do sức khỏe Phó chủ tịch Lê Văn Khoa đã xin rút lui khỏi các chức vụ đang nắm giữ. Nguyện vọng này của ông đã được HĐND TP chấp thuận trong kỳ họp ngày 24/4.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều